Jak zdobyć Kartę HCP?

Karta HCP PZG wydawana jest przez Polski Związek Golfa za pośrednictwem klubów golfowych należących do PZG. Warunkiem podstawowym otrzymania karty jest przynależność do wybranego przez siebie klubu należącego do PZG.

  • Karta HCP PZG jest przeznaczona dla osób posiadających HCP 54 lub niższy. Uprawnia do udziału w turniejach golfowych, w których wymagane jest posiadanie oficjalnego handicapu, w tym w Turniejach Mistrzowskich PZG oraz umożliwia grę na polach golfowych za granicą. Ważność karty HCP PZG upływa 31 grudnia kolejnego roku kalendarzowego. Posiadacz karty HCP jest członkiem PZG w danym sezonie golfowym.
  • Zielona Karta to dokument potwierdzający odbycie szkolenia z podstaw golfa, przepisów gry w golfa i etykiety golfowej oraz zdanie z powodzeniem egzaminu prowadzonego przez wykwalifikowanych trenerów i instruktorów z PGA Polska. Posiadacz tej karty nie jest członkiem PZG, ale może uczestniczyć w turniejach golfowych organizowanych dla posiadaczy ZK.

A. Jak zdobyć ZK?
Poprzez zdanie egzaminu składającego się z dwóch części:

I. TEORIA
Egzamin składa się z 30 pytań i zajmuje ok. 30-40 minut (na egzaminie dozwolone jest korzystanie z wydawnictwa PZG „Reguły Gry w Golfa”). Wymagane jest uzyskanie 30 z 40 punktów.
II. PRAKTYKA
GRA
Z instruktorem na czterech dołkach (2 x par 3, 2 x par 4). Należy zaliczyć przynajmniej trzy z czterech dołków i uzyskać wynik podwójny par lub lepiej (np. na dołkach z par 3 należy uzyskać wynik 6 uderzeń lub lepiej). Na polu golfista powinien wykazać się umiejętnością uderzenia z bunkra, chipping i putting.
UDERZENIE Z BUNKRA
5 uderzeń, przynajmniej dwie piłki muszą wyjść z bunkra na green.
CHIPPING
Przynajmniej 4 z 5 uderzeń w okolicy dołka (do 5 m).
PUTTING
Należy puttować z 4 różnych pozycji i odległości, nie bliżej niż 5 m od dołka i nie dalej niż 20 m. Suma uderzeń powinna być nie większa niż 14.

Do zdania egzaminu praktycznego wymagane jest zaliczenie gry oraz dwóch z trzech pozostałych testów (uderzenie z bunkra, chipping lub putting).

B. Jak zdobyć Kartę HCP PZG ?

  1. Po złożeniu minimum 1 karty wyników (również z rundy 9-dołkowej), podpisanych przez markera o niższym HCP, do Klubowej Komisji HCP, potwierdzających HCP = 54,0 lub niższy
  2. Z rekomendacji pro do Klubowej Komisji Handicapowej

O rodzaju przyznanej karty i wysokości handicapu decydują następujące warunki:

  • w przypadku woli zostania członkiem klubu golfowego zrzeszonego w PZG oraz za jego pośrednictwem – członkiem PZG, zawodnik, po wniesieniu rocznej opłaty członkowskiej w PZG, otrzyma kartę HCP PZG z maksymalnym handicapem 54 (kobiety i mężczyźni).
  • w przeciwnym razie – zawodnik otrzyma ZK.