Zielona Karta PZG

Zielona Karta PZG jest dokumentem poświadczającym zdobyte umiejętności golfowe, a tym samym uprawniającym do gry na polach golfowych w całej Polsce i udziału w turniejach dla początkujących.

Posiadacz Zielonej Karty:

 • Potrafi (umiejętności):
  • Poruszać się bezpiecznie po polu golfowym
  • Grać sprawnie
  • Dbać o pole golfowe
  • Zachowywać się na obiektach golfowych zgodnie z zasadami Etykiety
 • Zna i rozumie (wiedza):
  • Zasady bezpieczeństwa na polu golfowym i terenach treningowych
  • Zasady Ready Golf
  • Podstawy systemu handicapowego i gry turniejowej
  • Podstawowe reguły gry w golfa
 • Golfista na poziomie Zielonej Karty nie musi:
  • Znać szczegółowych przepisów turniejowych
  • Zdawać zaawansowanych testów umiejętności
  • Dokładnie rozumieć system handicapowy

Jak zdobyć Zieloną Kartę

Aby zdobyć Zieloną Kartę PZG trzeba zdać egzamin, składający się z dwóch części: teorii oraz praktyki. Poniżej znajduje się zakres szkoleniowy, który powinien być realizowany podczas kursu na Zieloną Kartę oraz lista wymagań egzaminacyjnych.

Program szkoleniowy PGA Polska na Zieloną Kartę

Zakres obowiązkowej etykiety:

Uprzejmość wobec innych graczy

 • Cisza w momencie uderzania przez innych graczy
 • Nie komentowanie gry innych zawodników
 • Nie udzielanie porad / nie pouczanie
 • Odpowiednie słownictwo
 • Kultura osobista

Dbałość o pole

 • Naprawianie divotów
 • Naprawianie pitchmarków
 • Robienie jak najmniejszej liczby divotów podczas gry
 • Grabienie bunkrów
 • Dbałość o green

Tempo gry

 • Kolejność gry (Ready Golf)
 • Czas na wykonanie uderzenia
 • Umiejscowienie sprzętu
 • Przepuszczanie graczy szybciej grających
 • Sprawne poruszanie się po polu
 • Maksymalnie 3 minuty na poszukiwanie piłki
 • Uzgadnianie i zapisywanie wyników pomiędzy dołkami

Bezpieczeństwo gry

 • Wykonywanie uderzenia, gdy grupa przed jest poza zasięgiem
 • FORE! (kiedy krzyczeć i jak reagować)
 • Wykonywanie próbnych zamachów w obecności i w kierunku innych graczy
 • Ustawienie wobec grającego
 • Obserwacja innych graczy
 • Absolutny zakaz gry podczas burzy

Zakres obowiązkowych reguł:

Definicje

 • Obszary Pola
  • Główny obszar pola
  • Obszar Tee
  • Putting green
  • Bunkier
  • Obszar kary
 • Nienormalne warunku na polu
  • Teren w naprawie
  • Tymczasowa woda
 • Aut
 • Integralna część pola i obiekty graniczne

Oznakowanie pola

 • Żółte paliki / linie
 • Czerwone paliki / linie
 • Białe paliki / linie
 • Inne możliwe kolory palików i linii na polu

Obszary kary

 • Żółty obszar kary
  • Gra z żółtego obszaru kary
  • 2 opcje z uderzeniem karnym
 • Czerwony obszar kary
  • Gra z czerwonego obszaru kary
  • 3 opcje z uderzeniem karnym
 • Procedura dropowania (wyznaczanie punktu, dropowania)

Piłka zagubiona lub na aucie (Out of bounds)

 • Piłka prowizoryczna
 • Czas poszukiwania
 • Procedura przy zgubieniu piłki
  • Kara uderzenia i odległości
  • Piłka prowizoryczna

Wypełnianie karty wyników

 • Markowanie
 • Wypełnianie
 • Podpisy
 • Zdawanie

Piłka niemożliwa do zagrania

 • 3 opcje z uderzeniem karnym
 • Procedura (zaznaczanie, wyznaczanie punktu, upuszczanie)

Teren w naprawie / Tymczasowa woda

 • Procedura (markowanie, wyznaczanie punktu, upuszczanie)

Reguły na greenie

 • Wyciąganie / wkładanie / przytrzymywanie flagi
 • Zaznaczanie piłki
 • Naprawianie śladów i uszkodzeń na greenie

Gra na polu

Reguły gry w golfa i reguły lokalne – szukanie i posługiwanie się nimi

 • Kolejność gry
 • Granie poza kolejnością – Ready Golf
 • Tempo gry

Formaty Gry

 • Strokeplay – liczenie wyniku
 • Matchplay – wynik meczu
 • System handicapowy (brutto / netto)
 • Inne formaty gry (m.in. Maximum score, Stableford, Texas, Foursome)

Minimalny program nauczania:

Putting

 • Chwyt
 • Postawa
 • Zamach
 • Czytanie Greenów

Chipping

 • Chwyt
 • Postawa
 • Zamach
 • Dobór różnych kijów

Pitching

 • Chwyt
 • Postawa
 • Zamach
 • Dobór różnych kijów

Uderzenia z bunkrów

 • Chwyt
 • Postawa
 • Zamach

Pełne strzały

 • Chwyt
 • Postawa
 • Zamach
 • Uderzanie różnymi ironami

Sugerowany czas trwania kursu to łącznie 10 godzin – 5 spotkań po 2 godziny w odstępach minimum tygodniowych, z wyraźnym uzasadnieniem treningu w zakresie własnym między kolejnymi spotkaniami.

Wymagania egzaminacyjne na Zieloną Kartę PZG

Część I – Teoria

Egzamin* składa się z 30 pytań (20 Reguły Golfa i 10 Etykieta Golfa) i powinien zawierać następujące elementy:

 • Bezpieczeństwo gry (3 pytania)
 • Dbałość o pole (3 pytania)
 • Tempo gry (2 pytania)
 • Uprzejmość wobec innych graczy (2 pytania)
 • Definicje (3 pytania)
 • Oznakowanie pola (3 pytania)
 • Obszar kary (5 pytań)
 • Piłka zagubiona / Out of bounds (3 pytania)
 • Wypełnianie karty wyników (2 pytania)
 • Piłka niemożliwa do zagrania (1 pytanie)
 • Teren w naprawie (1 pytanie)
 • Reguły na greenie (1 pytanie)
 • Gra na polu (1 pytanie)

Egzamin powinien być przeprowadzony w formie pisemnej i wymagane jest uzyskanie 18 z 30 punktów.

Część II – Praktyka

 • Gra – w zależności od obiektu, na którym przeprowadzany jest egzamin, należy rozegrać co najmniej 3 dołki zgodnie z etykietą i regułami gry. Należy uzyskać wynik podwójny par lub lepiej (np. na dołkach par 3 należy uzyskać wynik 6 lub lepiej) na co najmniej 2 dołkach. Trener może modyfikować wynik, który należy uzyskać w zależności od warunków, w których odbywa się egzamin (trudność pola, warunki atmosferyczne, gra pod presją).
 • Uderzenie z bunkra – 5 uderzeń, przynajmniej dwie piłki muszą wyjść z bunkra na green;
 • Chipping – przynajmniej 3 z 5 uderzeń w okolicy dołka (do 5 m);
 • Putting – należy puttować z 4 różnych pozycji i odległości, nie bliżej niż 5 m od dołka i nie dalej niż 20 m. Suma uderzeń powinna być nie większa niż 14.

Do zdania egzaminu praktycznego wymagane jest zaliczenie gry oraz dwóch z trzech pozostałych testów (uderzenie z bunkra, chipping lub putting).

* Egzamin może być przeprowadzany jedynie przez członków PGA Polska.