Zasady powoływania kadry narodowej PZG

Zgodnie z „Regulaminem powoływania kadry narodowej w golfie oraz zasadami i warunkami reprezentowania barw narodowych w zawodach międzynarodowych”, członkami kadry narodowej zostają zawodnicy obywatelstwa polskiego, kandydaci do reprezentacji kraju, po zatwierdzeniu przez Zarząd PZG w drodze uchwały. Wniosek w tej sprawie przedstawia Zarządowi PZG trener kadry narodowej.

Kadra narodowa powoływana jest w dwóch głównych grupach szkoleniowych, ze względu na reprezentowany status zawodniczy – zawodowców i amatorów.

Kwalifikacja do kadry narodowej zawodowców następuje w oparciu o rekomendację trenera kadry narodowej wynikającą z pozycji zawodnika w Oficjalnym Światowym Rankingu Golfa (OWGR).

Kwalifikacja do kadry narodowej amatorów następuje w oparciu lokatę zawodnika w Rankingu Kadry Narodowej (Order of Merit) na dzień jej powołania uchwałą Zarządu. W uzasadnionych przypadkach trener kadry narodowej może wnioskować do Zarządu o dodanie do składu kadry narodowej zawodnika nie uwzględnionego w Rankingu Kadry Narodowej (Order of Merit).

W sezonie 2019 do kadry narodowej amatorów zostanie zakwalifikowana następująca liczba zawodników, w poszczególnych grupach wiekowych:

Lp.Kategoria wiekowaKadra AKadra B
1.seniorzy64
2.juniorzy84
3.juniorzy młodsi66
4.seniorki/juniorki66
5.juniorki młodsze60