Zasady powoływania kadry narodowej PZG

Zgodnie z „Regulaminem powoływania kadry narodowej w golfie oraz zasadami i warunkami reprezentowania barw narodowych w zawodach międzynarodowych”, członkami kadry narodowej zostają zawodnicy obywatelstwa polskiego, kandydaci do reprezentacji kraju, po zatwierdzeniu przez Zarząd PZG w drodze uchwały. Wniosek w tej sprawie przedstawia Zarządowi PZG trener kadry narodowej.

Kadra narodowa powoływana jest w dwóch głównych grupach szkoleniowych, ze względu na reprezentowany status zawodniczy – zawodowców i amatorów.

Kwalifikacja do kadry narodowej zawodowców następuje w oparciu o rekomendację trenera kadry narodowej wynikającą z pozycji zawodnika w Oficjalnym Światowym Rankingu Golfa (OWGR).

Kwalifikacja do kadry narodowej amatorów następuje na wniosek trenera kadry narodowej w oparciu o:

  1. wyniki we współzawodnictwie sportowym uzyskiwane w poprzednich latach;
  2. posiadany HCP;
  3. wyniki w Rankingu Kadry Narodowej (Order of Merit);
  4. ocenę zaangażowania zawodnika w realizację procesu szkoleniowego oraz prezentowane postępy.

W sezonie 2020 do kadry narodowej amatorów zostanie zakwalifikowana następująca liczba zawodników, w poszczególnych grupach wiekowych zgodnie z tabelą poniżej:

Lp.Kategoria wiekowaKadra AKadra B
1.seniorzy64
2.juniorzy84
3.juniorzy młodsi64
4.seniorki/juniorki66
5.juniorki młodsze60