Zasady kwalifikacji do reprezentacji Polski w 2018 r.

Informacje na rok 2018 zostaną wkrótce opublikowane.

2017

 1. Drużynowe ME Mężczyzn, Division 2 – Węgry, Zala Springs Golf Resort – 12-15.07.2017
 2. European Ladies’ Team Shield Championship – Bułgaria Pravets Golf Club – 2-5.08.2017
 3. European Boys’ Team Championship, Division 2 – Polska, Kraków Valley Golf & Country Club – 20-23.09.2017
 4. European Young Masters – Norwegia, Oslo Golf Club – 27-29.07.2017
 5. Drużynowe ME Seniorów – Szwecja, PGA Sweden National – 5-9.09.2017
 6. Drużynowe ME Seniorek – Słowacja, Golf Resort Skalica - 5-9.09.2017

Drużynowe ME Mężczyzn, Division 2 – Węgry, Zala Springs Golf Resort – 12-15.07.2017

Do reprezentacji Polski na te zawody kwalifikuje się 6 zawodników na podstawie następujących kryteriów:

 1.  1 zawodnik – najwyżej sklasyfikowany w rankingu WAGR.
 2.  4 zawodników – na podstawie wyników uzyskanych w Turnieju Kwalifikacyjnym rozgrywanym na polu golfowym Kraków Valley G&CC w terminie 12-14.06.2017. Najniższa suma wyników uzyskana na 72 dołkach będzie podstawą kwalifikacji dla 4 zawodników.
 3.  1 zawodnik  – na podstawie decyzji Zarządu podjętej na wniosek trenera kadry narodowej.

 

European Ladies’ Team Shield Championship – Bułgaria Pravets Golf Club – 2-5.08.2017

Do reprezentacji Polski na te zawody kwalifikują się 3 zawodniczki  na podstawie następujących kryteriów:

 1.  1 zawodniczka  – najwyżej sklasyfikowana w rankingu WAGR.
 2.  2 zawodniczki – na podstawie wyników uzyskanych w Turnieju Kwalifikacyjnym rozgrywanym na polu golfowym Kraków Valley G&CC w terminie 12-14.06.2017. Najniższa suma wyników uzyskana na 72 dołkach będzie podstawą kwalifikacji dla 2 zawodniczek.
 3. 1 zawodniczka – na podstawie decyzji Zarządu podjętej na wniosek trenera kadry narodowej.

 

European Boys’ Team Championship, Division 2 – Polska, Kraków Valley Golf & Country Club – 20-23.09.2017

Do reprezentacji Polski na te zawody kwalifikuje się 6 zawodników  na podstawie następujących kryteriów:

 1.  1 zawodnik – najwyżej sklasyfikowany w rankingu WAGR.
 2.  1 zawodnik  –najwyżej sklasyfikowany zawodnik narodowości polskiej w Mistrzostwach Polski Juniorów, po fazie stroke play.
 3.  1 zawodnik  – Mistrz Polski Match Play Juniorów jeżeli w zawodach zwycięstwo odniesie zawodnik narodowości polskiej. W przeciwnym razie kwalifikację uzyskuje 3 zawodników na podstawie wyników z Turnieju Kwalifikacyjnego.
 4.  2/3 osoby – na podstawie wyników uzyskanych w Turnieju Kwalifikacyjnym rozgrywanym na polu golfowym Kraków Valley G&CC w terminie 9-11.08.2017. Najniższa suma wyników uzyskana na 72 dołkach będzie podstawą kwalifikacji dla 2 albo 3 zawodników (w zależności od pkt. 3) powyżej.
 5.  1 zawodnik  – na podstawie decyzji Zarządu podjętej na wniosek trenera kadry narodowej.

European Young Masters – Norwegia, Oslo Golf Club – 27-29.07.2017

Do reprezentacji Polski na te zawody kwalifikują się 2 zawodników (juniorka i junior do 16 lat) na podstawie następujących kryteriów:

 1.  Wyniki uzyskane w turniejach krajowych i zagranicznych w sezonie 2017.
 2.  Pozycja w rankingu WAGR.
 3.  Aktualny HCP.
 4.  Wyniki z testów i treningów podczas konsultacji i zgrupowań.
 5.  Wyniki uzyskane w turniejach krajowych i zagranicznych w sezonie 2016.

Drużynowe ME Seniorów – Szwecja, PGA Sweden National – 5-9.09.2017
Drużynowe ME Seniorek – Słowacja, Golf Resort Skalica - 5-9.09.2017

I. Reprezentacja Polski na drużynowe zawody rangi ME seniorek i seniorów w 2017 r. składać się będzie z 6 grających zawodników (dopuszczalny jest 1 rezerwowy). Zawodniczki/zawodnicy zakwalifikowani do reprezentacji Polski muszą spełniać następujące warunki:

 • kobieta/mężczyzna amatorka/amator wg. definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Ltd,
 • obywatelstwo polskie,
 • handicap równy 9,0 lub niższy dla mężczyzn,
 • handicap równy 12,0 lub niższy dla kobiet,
 • na dzień 4 września 2017 roku ukończone 50 lat,
 • wyrażenie zgody na uczestnictwo w mistrzostwach oraz zobowiązanie pokrycie kosztów własnego pobytu (koszty wpisowego oraz opłaty turniejowej pokrywa PZG).

II. Kapitan reprezentacji Polski na drużynowe zawody rangi ME seniorek i seniorów w 2017 r.  zostanie powołany przez Zarząd PZG spośród osób spełniających w/w warunki sportowe.

III. Do reprezentacji Polski kwalifikują się:

 1. Mistrz Polski Seniorek/Seniorów 2017  (ew. najlepszy polski zawodnik/zawodniczka zawodów Mistrzostwa Polski Seniorów 2017).
 2. Najlepszy polski senior/seniorka w zawodach Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn i Kobiet 2017. W przypadku gdy najwyżej sklasyfikowaną osobą będzie senior/seniorka, który już uzyskał kwalifikację w Mistrzostwach Polski Seniorów/Seniorek 2017, nominacja przechodzi na kolejną osobę wg. klasyfikacji końcowej zawodów.
 3. Trzech najwyżej sklasyfikowany zawodników/zawodniczek w kategorii senior/seniorka Rankingu PZG na dzień 21 sierpnia 2017 r. z wyłączeniem reprezentantów/reprezentantek wyłonionych na podstawie pkt. 1-2.
 4. Kapitan
 5. Jeden zawodnik/zawodniczka na podstawie dzikiej karty przyznanej przez Kapitana.
 6. W przypadku braku zgody zawodników/zawodniczek wyłonionych na podstawie pkt. 1-3  kwalifikację otrzymują kolejne osoby wg Rankingu PZG na dzień 21 sierpnia 2017 r.
 7. W przypadku gdy skompletowanie reprezentacji Polski w oparciu o pkt. 1-4 nie będzie możliwe, zawodnicy/zawodniczki zostaną zakwalifikowani na podstawie decyzji Kapitana.
 8. Rezerwowy zawodnik zostanie powołany do reprezentacji na podstawie decyzji Kapitana Reprezentacji Polski.

IV. 24 sierpnia 2017 r. – należy przesłać ostateczny skład do Europejskiej Federacji Golfa – organizatora drużynowych zawodów rangi ME.