Zasady kwalifikacji do reprezentacji Polski w 2020 r.

Kryteria powoływania do reprezentacji Polski i polityka startowa kadry narodowej

  1. Założenia ogólne
  2. Kryteria powoływania do reprezentacji Polski na zawody mistrzowskie 2020
  3. Kryteria powoływania do reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe 2020

Założenia ogólne

1. Kryteria powoływania do reprezentacji Polski w 2020 r. zostały oparte o następujące zasady:

Obiektywizm Stworzenie równych szans dla wszystkich zawodników przy możliwej minimalizacji wpływu zewnętrznych czynników na przebieg procesu selekcji.
Transparentność Przejrzystość procesu selekcji dla wszystkich zainteresowanych udziałem w reprezentacji Polski.
Zasada równych szans Wyłanianie reprezentantów Polski na podstawie przejrzystego i zobiektywizowanego rankingu pozwalającego na porównywanie ich aktualnego poziomu sportowego niezależnie od miejsca realizacji szkolenia klubowego/akademickiego.
Polityka „otwartych drzwi” Każdy zawodnik obywatelstwa polskiego, który na stałe nie rezyduje w Polsce, a uczestniczy w wyczynowym programie szkolenia – klubowym lub akademickim –  zaakceptowanym przez trenera kadry narodowej ma prawo udziału w rywalizacji w Rankingu Kadry Narodowej (Order of Merit), a tym samym walkę o miejsce w kadrze narodowej i reprezentacji Polski.

2. Przyjęta polityka startowa i program szkolenia zakłada:

  • przygotowanie zawodników do zawodów głównych (turniejów rangi ME i MŚ) poprzez starty we wskazanych turniejach zagranicznych i turniejach krajowych uwzględnionych w rankingu WAGR;
  • optymalizację kosztów prowadzenia procesu szkolenia sportowego poprzez uwzględnienie w kalendarzu startów zawodów międzynarodowych rozgrywanych w bezpośrednim sąsiedztwie kraju;
  • tworzenie optymalnych warunków dla zawodników do zdobycia doświadczenia startowego i stopniowej adaptacji do stresorów poprzez gradację trudności i rangi startów w zawodach międzynarodowych (wybór imprez w oparciu o realną ocenę możliwości uzyskania przez zawodników satysfakcjonujących wyników w klasyfikacji generalnej zawodów międzynarodowych objętych programem szkolenia).
  • tworzenie warunków maksymalizujących szanse uzyskania przez zawodników w kategoriach młodzieżowych stypendiów w lidze akademickiej NCAA przy uwzględnieniu realnych możliwości budżetowych i organizacyjnych PZG.

3. O powołaniu zawodnika kadry narodowej do składu reprezentacji Polski decyduje Zarząd PZG w formie uchwały na wniosek trenera kadry narodowej oparty o jego rekomendację, wynikającą z łącznego spełnienia poniższych przesłanek:

Kryteria powoływania do reprezentacji Polski na zawody mistrzowskie 2020

Kryteria powoływania do reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe 2020

Archiwum

Zasady kwalifikacji do reprezentacji Polski w 2019 r.

Zasady kwalifikacji do reprezentacji Polski w 2018 r.

Zasady kwalifikacji do reprezentacji Polski w 2017 r.