Zadania wynikowe Kadry Narodowej w 2021

Zadania wynikowe Kadry Narodowej w 2021 – seniorzy

[table id=81 /

Zadania wynikowe Kadry Narodowej w 2021- juniorzy

[table id=82 /

Zadania wynikowe Kadry Narodowej w 2021 – zawodowcy

[table id=93 /