Wytyczne dla golfistów z niskim handicapem

Wstęp

W kwestii golfistów z kategorii „niski handicap”, to ich wyższe umiejętności golfowe podnoszą ich wizerunek i zwiększają potencjalne problemy z kodeksem amatora. Wiele reguł ze statusu amatora ma zastosowanie tylko do golfistów posiadających „umiejętności golfowe lub reputację”.

Uważa się, że gracz posiada umiejętności golfowe, gdy ma osiągnięcia w turniejach na poziomie krajowym lub został wybrany do kadry narodowej lub regionu przez związek bądź federację lub jeśli współzawodniczy na najwyższym, elitarnym poziomie.

Do krajowych władz związku należy decyzja, czy dany golfista amator posiada umiejętności golfowe lub reputację.

W danym kraju, zgodnie z regułami statusu amatora, narodowy związek golfa lub stowarzyszenie krajowe stanowi władzę mogącą podejmować takie decyzje.

Intencją poniższego krótkiego przewodnika jest zapobieżenie przypadkowemu naruszeniu reguł statusu amatora. Należy zauważyć, że niektóre z poniższych wytycznych stosuje się do wszystkich amatorów golfa, niezależnie od umiejętności.

Nagrody (Reguła 3 Statusu Amatora)

Golfista amator :

 • może przyjąć nagrodę wartości rynkowej nie większej niż £500 lub ekwiwalent w lokalnej walucie. Nie jest dopuszczalne granie o nagrody pieniężne, chyba że w odniesieniu do hole-in-one.
 • może przyjąć nagrodę za hole-in-one o dowolnej wartości, w tym gotówkę.
 • może przyjąć nagrodę w postaci pokrycia kosztów wycieczki pod warunkiem, że nie przekracza limitu nagród, i nie jest to wyjazd w celu grania w turnieju golfowym.
  Wyjątek: patrz Reguła 4-2g (Sponsorowane zawody handicapowe).
 • może przyjąć voucher nagrody jako nagrodę i przedstawić voucher w swoim krajowym związku golfowym lub stowarzyszeniu, w celu refundowania z vouchera wszelkich wydatków poniesionych bezpośrednio związanych z zawodami golfowymi.

Więcej informacji o nagrodach można znaleźć w wytycznych dotyczących nagród dla golfistów amatorów.

Koszty i finansowanie (Reguła 4 i Reguła 6-5)

Golfista amator:

 • może otrzymać darmowe jedzenie i picie podczas zawodów golfowych, pod warunkiem, że to samo jest oferowane wszystkim zawodnikom,
 • może otrzymać wsparcie finansowe od członka swojej rodziny.
 • może otrzymać pokrycie kosztów podczas gry w konkursie drużynowym.
 • może otrzymać pomoc finansową za udział w indywidualnych wydarzeniach pod warunkiem, że takie środki są dostarczane i rozdzielane przez krajowe, stanowe lub okręgowe związki lub stowarzyszenia golfowe lub jego klub, gdy ma on takie uprawnienia.
 • może otrzymać pokrycie kosztów za udział w pokazie sportowym na rzecz uznanej instytucji charytatywnej
 • może przyjąć zwrot kosztów utrzymania, nieprzekraczający kosztów rzeczywiście poniesionych, jako pomoc w ogólnych kosztach utrzymania pod warunkiem, że są one zatwierdzone oraz pokryte za pośrednictwem federacji lub związku golfa kraju gracza.
 • może przyjąć stypendium szkolne, którego warunki zostały zaakceptowane przez władze związku golfowego.

Więcej informacji na temat wsparcia finansowego znajduje się w przewodniku o grantach edukacyjnych i stypendium.

Działania reklamowe i promocyjne (Reguła 6)

Golfista amator posiadający umiejętności golfowe lub reputację, może:

 • 1. Przyjąć bezpłatnie sprzęt golfowy od producenta, pod warunkiem że nie będzie się to wiązać z żadną reklamą.
 • 2. Posiadać swoje nazwisko wytłoczone na sprzęcie golfowym i odzieży. Sprzęt golfowy lub ubranie oprócz nazwiska gracza, mogą posiadać tylko nazwę producenta sprzętu lub odzieży.
 • 3. Posiadać logo sponsora na swojej torbie golfowej lub odzieży, oprócz nazwy i / lub emblematu drużyny, której jest członkiem.

Golfista amator posiadający umiejętności golfowe lub reputację:

 • nie może używać swojego nazwiska lub tożsamości do reklamowania lub sprzedaży czegokolwiek.
 • nie może umieszczać swojego nazwiska, lub gdy jest sponsorowany, nazwiska sponsora na samochodzie.
 • nie może przyjąć wynagrodzenia lub rekompensaty za audycje, publikacje lub pozwolić, aby jego nazwisko było umieszczone jako autora, na jakimkolwiek materiale dotyczącym golfa, chyba że jest rzeczywistym autorem i nie występują tam instrukcje gry w golfa.
 • nie może przyjąć honorowego członkostwa lub członkostwa po obniżonej stawce, jako zachęty do gry na rzecz tego klubu golfowego.

Instruktaż (Reguła 5)

Golfiście amatorowi nie wolno dawać instrukcji gry w golfa za wynagrodzenie lub rekompensatę, chyba że jest to częścią programu zaakceptowanego wcześniej przez Władze Związku.

Zawodowstwo (Reguła 2)

Golfista amator:

 • może sprawdzić jakie posiada możliwości ewentualnej kariery jako zawodowiec, włącznie z nieskutecznym ubieganiem się o pozycję zawodowego golfisty, ale nie może przyjąć lub utrzymać członkostwa w stowarzyszeniu zawodowych golfistów.
 • może pracować jako sprzedawca w pro-shopie, być zatrudnionym jako caddy, pracować jako projektant pól golfowych lub w administracji golfowej.
 • może grać na każdym etapie turniejów kwalifikacyjnych do Professional Tour, pod warunkiem, że przed rozpoczęciem gry złoży pisemną rezygnację z jakichkolwiek nagród pieniężnych.
 • może zawrzeć kontrakt z narodową federacją lub związkiem golfa, pod warunkiem, że nie otrzyma za to wynagrodzenia, rekompensaty lub innych finansowych korzyści.
 • może zawrzeć kontrakt ze stroną trzecią (np. zawodowym agentem lub sponsorem), pod warunkiem, że:

(i) ma co najmniej 18 lat *,
(ii) kontrakt lub umowa dotyczy wyłącznie przyszłości golfisty jako golfisty zawodowego i nie przewiduje udziału w pewnych, określonych amatorskich lub zawodowych wydarzeniach w roli golfisty amatora, oraz
(iii) golfista amator nie otrzyma wynagrodzenia, rekompensaty lub innych finansowych korzyści, pośrednio lub bezpośrednio w czasie, gdy jest jeszcze golfistą amatorem.

* Uwaga: W wyjątkowych indywidualnych sytuacjach, golfista amator w wieku poniżej 18 lat, może wnioskować do Władz Związku o zezwolenia na zawarcie takiego kontraktu, pod warunkiem, że nie będzie on zawarty na okres dłuższy niż 12 miesięcy i nie będzie odnawialny.

Podsumowanie

Należy podkreślić, że te wytyczne nie obejmują wszystkich aspektów reguł statusu amatora. W przypadku, gdy pojawią się jakiekolwiek wątpliwości dotyczące proponowanego sposobu działania, powinny być one konsultowane z właściwymi władzami związku w kraju gracza.

W celu uzyskania więcej informacji na powyższy temat, proszę zapoznać się z Regułami Statusu Amatora i decyzjami dotyczącymi statusu amatora.

Wprowadzono od 01.01.2012.