Ubezpieczenie NNW i OC

Mając na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i komfortu gry członków Polskiego Związku Golfa opracowany został we współpracy z HDI Asekuracja TU S.A. dedykowany program ubezpieczeniowy w zakresie ryzyka następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz ryzyka odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu szkód wyrządzonych podczas gry w golfa.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje członków PZG legitymujących się ważnymi Kartami HCP PZG lub Zielonymi Kartami z HCP Klubowym. Składka ubezpieczeniowa zawarta jest w rocznej opłacie członkowskiej, tzn. w kwotach: 20 zł dla juniorów do lat 18, młodzieży do lat 25 oraz 150 zł dla pozostałych osób zrzeszonych w PZG.

Ubezpieczenie obejmuje cały świat (poza USA i Kanadą) i ważne jest od 1 kwietnia do 31 marca 2013.
Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC z tytułu amatorskiego  i zawodowego uprawiania golfa, w tym udziału w turniejach w Polsce, odbywającymi się pod auspicjami PZG oraz międzynarodowych turniejach w ramach reprezentacji kraju powołanej przez PZG wynosi 200 tys. złotych (na jeden i na wszystkie wszystkie wypadki odrębnie). Natomiast suma ubezpieczenia NNW, które mogą wydarzyć się z podczas amatorskiego uprawiania golfa wynosi 100 tys. zł.

HDI CERTYFIKAT

HDI GRUPOWE UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

HDI UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ