System HCP EGA 2016-2019

Wraz z początkiem 2016 r. obowiązuje nowy system HCP EGA, w pracach nad którym wzięło udział blisko 30 federacji, w tym Polski Związek Golfa. Wprowadzone modyfikacje m.in. znoszą przyznawanie Zielonej Karty z Handicapem Klubowym (ZK-HCP) i zwiększają przedział kart HCP do 54.0.

Do pobrania: System HCP EGA 2016-2019

ega system hcp full

W związku z wdrożeniem „Systemu HCP Europejskiej Federacji Golfa na lata 2012-2015” Zarządu Polskiego Związku Golfa w dniu 13 lutego 2012 r. przyjął „Regulamin określający prawa i obowiązki klubów golfowych oraz Klubowych Komisji HCP w związku z wdrożeniem Systemu HCP Europejskiej Federacji Golfa na lata 2012-2015 oraz jego stosowaniem w Polskim Związku Golfa”.

Do pobrania: Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 10 -regulamin klubowych komisji HCP