Status amatora

Przedmowa do Reguł Statusu Amatora – wydanie 2016

Amatorstwo w sporcie jest dzisiaj znacznie mniej powszechne niż w przeszłości. Tym niemniej The R&A i USGA doszły do wniosku, że rozróżnienie pomiędzy golfem amatorskim i profesjonalnym powinno być utrzymane.

Golf amatorski ma dwie podstawowe cechy, które rzadko w sporcie występują razem:

  1. reguły gry są stosowane samorzutnie;
  2. istnieje skuteczny system handicapowy, który umożliwia każdemu graczowi rywalizowanie na równych zasadach z innymi graczami.

Te cechy stanowią o wielkiej atrakcyjności gry amatorskiej, ale ich połączenie otwiera możliwość nadmiernego wpływu niekontrolowanych bodźców finansowych na uczciwość gracza, co z kolei mogłoby mieć szkodliwy wpływ na grę jako całość.

Intencją reguł, poprzez odpowiednie ograniczenia i restrykcje, jest zachęcanie golfistów amatorów do skoncentrowania się na wyzwaniach samej gry i duchu zawodów, a nie na jakichkolwiek korzyściach finansowych.

Jednak Reguły Statusu Amatora uznają potrzebę zachęcania młodych utalentowanych golfistów, którzy mogą wymagać wsparcia zewnętrznego w celu wspierania ich rozwoju. Ostatnio wprowadzono szereg udogodnień w Regułach, aby stworzyć graczom większe możliwości rozwoju dzięki uzyskaniu pomocy (finansowej lub innej), kontrolowanej przez odpowiednie ciała związku.

W najnowszej wersji Reguł Statusu Amatora, Reguła dotycząca nagród pieniężnych została poprawiona tak, aby ułatwić golfistom amatorom wspieranie akcji o charakterze charytatywnym.

The R&A i USGA oczekują że Reguły Statusu Amatora będą dalej ewoluować, nadal zabezpieczając status amatora w przypadku milionów golfistów, których satysfakcjonuje golf jako czyste wyzwanie prezentowane przez pole golfowe, ich współgraczy i grę samą w sobie.

Pełna treść Reguł Statusu Amatora do pobrania tutaj: Reguły Statusu Amatora 2016