Sponsorowane turnieje handicapowe

Golfista amator nie może przyjąć pokrycia wydatków (np. na bezpłatną podróż lub pobyt w hotelu), po to aby wziąć udział w turnieju golfowym, z wyjątkiem pewnych ograniczonych i kontrolowanych sytuacji (Reguła 4-2 Statusu Amatora).

Jednym z tych wyjątków jest zaproszenie do udziału w sponsorowanym turnieju handicapowym.

Reguła 4-2g Statusu Amatora (Sponsorowane turnieje handicapowe) mówi, że golfista amator może przyjąć pokrycie kosztów rzeczywiście poniesionych, aby wziąć udział w indywidualnym lub zespołowym turnieju handicapowym, pod warunkiem, że ten turniej otrzymał niezbędną roczną zgodę władz związku.

Takie wydarzenie (event) musi mieć sponsora, który finansowo wspiera imprezę w celach charytatywnych lub promocyjnych.

Organizator lub sponsor musi uzyskać wcześniej zgodę od władz związku na to wydarzenie (event) w kraju, w którym to wydarzenie będzie mieć miejsce.

To władze związku decydują, czy dane wydarzenie (event) kwalifikuje się do zatwierdzenia zgodnie z Regułą 4-2g Statusu Amatora; władze związku mają znaczną swobodę w tym zakresie. Jednak istnieją pewne podstawowe wymagania, ustalone przez R&A w statusie amatora, które muszą zostać spełnione. Te podstawowe wymagania można znaleźć w wytycznych na stronie R&A.

Wszystkie wydarzenia (eventy) zatwierdzone zgodnie z Regułą 4-2g Statusu Amatora muszą mieć nadany numer referencyjny, który musi się znajdować na wszystkich materiałach reklamowych i formularzach wpisowych.

Na przykład: „Zatwierdzone do pokrywania kosztów zgodnie z regułą 4-2g /01 /2014. Uwaga: R&A udziela akceptacji na wypłaty wydatków tylko zgodnie z regułami statusu amatora i taka akceptacja nie świadczy o ogólnym zatwierdzeniu lub poparciu tych zawodów lub ich organizatorów i /lub sponsorów”.

Rozpoczynanie wydarzeń (eventów) w Wielkiej Brytanii i Irlandii

Wszystkie wydarzenia (eventy) w Wielkiej Brytanii i Irlandii zaczynają się od tego, że organizator lub sponsor imprezy ubiega się o zatwierdzenie wypłaty wydatków i w tym celu musi wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie R&A i przesłać go do działu reguł R&A. Listę wydarzeń (eventów) w Wielkiej Brytanii i Irlandii, które otrzymały aprobatę finansowania wydatków, jest dostępna na stronie R&A (www.randa.org).