Kije i piłka

R&A zastrzega sobie prawo, w dowolnym momencie, do zmiany Reguł dotyczących kijów i piłek (patrz Załączniki II i III ) oraz do wprowadzenia lub do zmiany interpretacji dotyczących tych Reguł.

Reguła 4 Kije
Reguła 5 Piłka