Reklama i promowanie

Reklama i Promowanie (Reguła 6-2 Statusu Amatora)

Golfista amator posiadający umiejętności golfowe lub reputację, może:

  • przyjąć bezpłatnie sprzęt golfowy od producenta, pod warunkiem że nie będzie się to wiązać z żadną reklamą.
  • posiadać swoje nazwisko wytłoczone na sprzęcie golfowym i odzieży. Sprzęt golfowy lub ubranie mogą zawierać tylko nazwę producenta sprzętu lub odzieży oprócz nazwiska gracza.

Uwaga 1:(Decyzja 6-2/13) – Wyposażenie golfowe, ubrania lub buty muszą być typowe (normalnie dostępne w sprzedaży detalicznej).
Ponadto jest dopuszczalne, aby torba golfowa, parasol, buty golfowe lub ubrania gracza reprezentującego instytucję edukacyjną zawierały, oprócz nazwy producenta i / lub logo, nazwisko gracza oraz nazwę i / lub logo edukacyjnej instytucji.
Nazwisko gracza nie może pojawić się więcej niż jeden raz na każdym elemencie sprzętu lub odzieży lub na każdym bucie. W odniesieniu do toreb golfowych i parasoli, nazwisko nie może przekraczać 500 mm mierzonego obwodu. Natomiast na odzieży i obuwiu, nazwisko na każdej sztuce odzieży lub obuwia nie może przekraczać obwodu 220 mm.

  • jako członek drużyny, mieć logo sponsora na swojej torbie golfowej lub odzieży, oprócz nazwy i / lub emblematu drużyny.
  • zezwolić aby jego nazwisko lub wizerunek zostały wykorzystane do promowania:

(a) jego narodowej lub okręgowej federacji lub związku golfa; lub
(b) instytucji charytatywnej (lub podobnego dobroczynnego celu); lub
(c) (za zezwoleniem narodowej federacji lub związku golfa) każdego turnieju lub wydarzenia golfowego, które uważane jest za leżące w interesie lub może przyczynić się do rozwoju golfa, pod warunkiem, że nie uzyska (pośrednio lub bezpośrednio) żadnego wynagrodzenia, rekompensaty lub korzyści finansowych.

Golfista amator posiadający umiejętności golfowe lub reputację nie może:

  • używać swojego nazwiska lub tożsamości do reklamowania lub sprzedaży czegokolwiek.
  • umieszczać swojego nazwiska lub gdy jest sponsorowany nazwiska sponsora na samochodzie.
  • przyjąć wynagrodzenia lub rekompensaty za audycje, publikacje lub pozwolić, aby jego nazwisko było umieszczone jako autora, na jakimś materiale dotyczącym golfa, chyba że jest rzeczywiście autorem i nie występuje w tym nauka gry w golfa.
  • przyjąć honorowego członkostwa lub członkostwa po obniżonej stawce, jako zachętę do gry na rzecz tego klubu golfowego.
  • używać loga reklamowego na swojej torbie golfowej (Reguła 6-2 Statusu Amatora).

Uwaga: Decyzja 6-2/14 – Jednak w następujących szczególnych okolicznościach nie byłoby złamaniem Reguły 6-2 Statusu Amatora, gdy:
a. torba golfowa została zakupiona z tym logo jako nieodłączną częścią tej torby (np. nazwa producenta); lub
b. w taką torbę został wyposażony jako członek drużyny.

Wprowadzono 01.01.2012