Status amatora

Przedmowa do Reguł Statusu Amatora – wydanie 2012

Amatorstwo w sporcie jest dzisiaj znacznie mniej powszechne niż w przeszłości. Dlatego, władze zarządzające Regułami gry, R&A Rules Limited (R&A) i United States Golf Association (USGA) przeprowadziły gruntowną rewizję Reguł Statusu Amatora („the Rules”) obowiązujących przez ostatnie cztery lata.

The R&A i USGA doszły do wniosku, że różnica pomiędzy golfem amatorskim i profesjonalnym powinna być utrzymana i, że całościowe zniesienie ograniczeń i restrykcji nałożonych na golfistów amatorów nie leży w interesie współczesnego golfa. W szczególności, uzgodniono, że ponieważ golf amatorski jest w przeważającym stopniu samoregulujący, zarówno, jeśli chodzi o przestrzeganie reguł, jak i handicapów, niekontrolowane bodźce finansowe mogłyby wywrzeć zbyt dużą presję na te ważne aspekty gry i mogłyby mieć szkodliwy wpływ na uczciwość gry.

Zasadniczymi wymogami, które mają spełnić nowe Reguły Statusu Amatora są:

  • uznanie ich na całym świecie jako stanowiska, które leży w najlepiej pojmowanym interesie gry;
  • unowocześnienie zasad, które jednak pozostają wierne tradycji gry;
  • podkreślenie i ugruntowanie ich historycznej trwałości, oraz ich egzekwowania;
  • ich oddziaływanie na rzecz wszystkich aspektów gry, tj. golfa klubowego, elitarnego golfa amatorskiego i golfa profesjonalnego (na jego różnych poziomach).

Pełna treść Reguł Statusu Amatora do pobrania tutaj: Reguły Statusu Amatora 2012