Informacje

Ranking PZG jest oficjalną klasyfikacją zawodników amatorów posiadających aktualną kartę handicapową PZG. Punkty rankingowe przyznawane są zawodnikom za zajęcie punktowanych miejsc w turniejach z serii Citi Handlowy Polish Championships oraz innych zawodach spełniających kryteria formalne określone w regulaminie.

Od sezonu 2016 nastąpiły zmiany w Rankingu Polskiego Związku Golfa. Wprowadzono kategorię wiekową Masters Senior i Masters Seniorka, która będzie dotyczyć osób w wieku 65+. Zmiana górnej granicy wiekowej dla Mid Amatorów i dolnej dla seniorów z 55 na 50.

Kategorie rankingowe zostały przyznane poszczególnym turniejom na podstawie zobiektywizowanego narzędzia analitycznego, opartego o ocenę zawodów rozgrywanych w poprzednim sezonie, na podstawie pkt. stableford brutto oraz parametrów slope rating i course rating pola golfowego, na którym odbywała się dana impreza.

ZAWODY RANKINGOWE

Do Rankingu PZG zaliczane są wyłącznie turnieje, które są rozgrywane zgodnie z następującymi zasadami:
- w formacie stroke play brutto, nie może być stosowany mulligan i inne zasady gry zniekształcające wynik,
- zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd.,
- pod nadzorem sędziego z aktualną licencją PZG,
- w terminie od 1 kwietnia do pierwszego dnia turniejowego PZG Masters, tj. 6 października 2017 r., r.,
- na polu 18-dołkowym lub 9-dołkowym.

W tym sezonie zostaną rozegrane turnieje o następujących kategoriach:

  • SUPER kategoria rankingowa – 1 turniej,
  • I kategoria rankingowa – 3 turnieje,
  • II kategoria rankingowa – 10 turniejów,
  • III kategoria rankingowa – 20 turniejów oraz cykle turniejów,
  • IV kategoria rankingowa – 50 turniejów oraz cykle turniejów.

CYKLE TURNIEJÓW

Istotną zmianą jest premiowanie organizacji cykli turniejów rozgrywanych co najmniej w ¾ na różnych polach golfowych.
Cykl turniejów uwzględniony w kategorii rankingowej musi spełniać następujące warunki:
- turnieje mogą odbywać się dzień po dniu, pod warunkiem rozgrywania na różnych polach golfowych,
- tour musi składać się przynajmniej z 4 turniejów włącznie z finałem,
- finał turnieju musi trwać przynajmniej 2 dni.

Ostateczna klasyfikacja rankingowa za dany sezon zostanie ogłoszona 8 października 2017 r. po turnieju PZG Masters. Zwycięzca danej klasyfikacji rankingowej otrzymuje Puchar Polski.

Podobnie jak w latach poprzednich ranking podzielony został na dwie główne grupy: seniorską i juniorską. Grupy te dzielą się dalej na kategorie wiekowe.

GRUPA SENIORSKA

Grupa ta została podzielona na następujące kategorie wiekowe: młodzieżowców; mid-amatorów, seniorów, Masters Senior.

W wyniku wprowadzonych zmian w podziale na kategorie wiekowe przez Europejską Federację Golfa (EGA), dokonano modyfikacji przedziału wiekowego kategorii mid-amatorów i seniorów, które obejmowała do tej pory golfistów w wieku 31-55 dla mid-amatorów i 55+ dla seniorówOd tego roku te kategorie wiekowe kształtować się będą w sposób następujący: mid-amatorzy – przedział 31-49, seniorzy 50+.

Do klasyfikacji Klubowego Pucharu Polski wliczane są punkty zdobywane przez zawodników zrzeszonych w danym klubie w Klasyfikacji Głównej Mężczyzn i Kobiet, w klubowych mistrzostwach Polski oraz przez zawodników w kategoriach juniorskich uczestniczących we wszystkich Turniejach Mistrzowskich PZG, z wyłączeniem mistrzostw Polski juniorów i mistrzostw Polski HCP.

Oprócz klasyfikacji w wymienionych kategoriach wiekowych wyróżniona została kategoria główna mężczyzn i kobiet. Zaliczanych jest do niej podobnie jak w ubiegłym roku pięć najlepszych wyników z serii zasadniczej i PZG Masters.

GRUPA JUNIORSKA

Juniorem jest zawodnik urodzony po 1998 r., czyli golfista do 18 roku życia (liczone rocznikowo, nie według miesiąca urodzenia). Grupa juniorska została podzielona na następujące kategorie: juniorzy/juniorki (urodzeni w 1999-2001), junior młodszy/juniorka młodsza (ur. w latach 2002-2004), młodzicy/młodziczki (ur. 2005-2006), dzieci chłopcy/dzieci dziewczynki (urodzonych w 2007 lub później). Dodatkowo ranking wyróżnia kategorię główną juniorów i juniorek.

Podobnie jak w przypadku grupy seniorskiej punkty rankingowe przyznawane są zawodnikom za zajęcie punktowanych miejsc w turniejach rankingowych. Do klasyfikacji generalnej zaliczonych zostanie pięć najlepszych wyników z serii zasadniczej oraz rezultat uzyskany w Mistrzostwach Polski Juniorów.

Klubowy Puchar Polski Juniorów – do tej kategorii rankingowej zaliczane będą wyniki uzyskiwane przez wszystkich juniorów reprezentujących dany klub, którzy grali w przynajmniej dwóch turniejach rankingowych w trakcie sezonu.

Pod uwagę będą brane starty w następujących imprezach:
- Otwarte Mistrzostwach Klubu Juniorów,
- Klubowe Mistrzostw Polski Juniorów,
- Mistrzostwa Polski Juniorów,
- Mistrzostwa Polski Match Play, Mistrzostwa Polski Mężczyzn, Mistrzostwa Polski Kobiet,
- Audi Junior Tour,
- Mistrzostwa Regionów
- oraz PZG Masters.