Informacje

 1. O rankingu PZG
 2. Ranking Amatorski
 3. Ranking Sportowy
 4. Kategorie Rankingu Sportowego
 5. PZG Masters
 6. Formaty w PZG Masters

O Rankingu PZG

Ranking PZG jest oficjalną klasyfikacją zawodników amatorów posiadających aktualną kartę handicapową PZG.

W 2019 r. Ranking PZG prowadzony jest dla graczy powyżej 18 roku życia (urodzonych przed 2001) i obejmuje wszystkich członków PZG (posiadających aktualną kartą HCP).

Ranking PZG prowadzony jest w dwóch kategoriach:

 1. Ranking Sportowy – prowadzony w oparciu o wyniki stroke play brutto; formuła rankingowa adresowana do graczy o aspiracjach sportowych, której celem jest wyłonienie najlepszych graczy amatorów.
 2. Ranking Amatorski – prowadzony oparciu o wyniki stableford netto, formuła rankingowa adresowana do wszystkich graczy, której celem jest popularyzacja współzawodnictwa sportowego.

W ramach obu kategorii gracze rywalizować będą o kwalifikację do turnieju wieńczącego cykl Citi Handlowy Polish Championships  – PZG Masters (KG Lisia Polana, 4-6 października). Wyniki PZG Masters rozstrzygają o końcowej klasyfikacji zarówno w Rankingu Sportowym, jak Rankingu Amatorskim.

Ranking Amatorski

Ranking Amatorski jest prowadzony na podstawie wyników stableford netto (w 7 kategoriach HCP), uzyskiwanych w turniejach liczących powyżej 10 uczestników. Turnieje uwzględniane w rankingu muszą zostać zorganizowane w terminie 1 kwietnia – 15 września 2019 r. na terytorium Polski.

W zależności od grupy HCP, pod uwagę będzie brana różna liczba wyników (5, 4 lub 3). Każdy wynik zostanie pomnożony przez odpowiedni współczynnik (tabela dostępna TUTAJ).

Ranking Amatorski stanowi podstawę kwalifikacji do turnieju PZG Masters. Awans do turnieju uzyska 6 zawodników z każdej grupy HCP (razem 42), sklasyfikowanych w rankingu na dzień 16 września.

Ponadto, pod koniec każdego miesiąca w okresie kwiecień – wrzesień przyznawany jest tytuł Golfisty Miesiąca w każdej kategorii HCP Rankingu Amatorskiego.

Ranking Sportowy

W Rankingu Sportowym uwzględniane są wyniki brutto uzyskiwane przez graczy w turniejach rankingowych w ramach poszczególnych kategorii wiekowych, z uwzględnieniem podziału na płeć:

 1. 19-30;
 2. Mid-Amator;
 3. Senior;
 4. Master Senior.

Do klasyfikacji rankingowej w danej kategorii wiekowej branych jest 5 najlepszych rezultatów uzyskanych w turniejach rankingowych. Turnieje brane pod uwagę do Rankingu Sportowego muszą odbyć się w terminie 1 kwietnia – 15 września 2019 r.

Do PZG Masters awansuje 5 najwyżej sklasyfikowanych zawodników w każdej kategorii wiekowej na dzień 16 września.

Punkty rankingowe przyznawane są graczom na podstawie Tabeli Punktacji (TUTAJ) i wynikają z:

 1. Zajętego miejsca przez gracza w turnieju rankingowym.
 2. Kategorii rankingowej danego turnieju (PREMIUM, SUPER, I,II,III,IV).

Kategorie Rankingu Sportowego

W Rankingu Sportowym kategorie rankingowe są przyznawane poszczególnym turniejom na podstawie zobiektywizowanego narzędzia analitycznego (TUTAJ), opartego o ocenę zawodów rozgrywanych w poprzednim sezonie, na podstawie pkt. stableford brutto oraz parametrów slope rating i course rating pola golfowego, na którym odbywała się dana impreza.

Wykaz turniejów rankingowych wraz z przyznaną kategorią w danym sezonie publikowany jest na stronie PZG (TUTAJ)

Do Rankingu Sportowego zaliczane są wyłącznie turnieje, które spełniają następujące kryteria:

 1. Rozegrane w formacie stroke play brutto; nie może być stosowany mulligan i inne zasady gry zniekształcające wynik.
 2. Rozegrane zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd., pod nadzorem sędziego z aktualną licencją PZG.
 3. Rozegrane w terminie od 1 kwietnia do 15 września,
 4. Rozegrane na polu 18-dołkowym lub 9-dołkowym.

Kategorie rankingowe przyznawane są na podstawie następujących zasad:

 • SUPER – turnieje trwające co najmniej 2 dni, które uzyskają przynajmniej 3000 pkt.;
 • I kategoria rankingowa – turnieje trwające co najmniej 2 dni, które uzyskają od 1800 do 2999 pkt.;
 • II kategoria rankingowa – turnieje trwające co najmniej 2 dni, które uzyskają od 1300 do 1799 pkt.;
 • III kategoria rankingowa – turnieje trwające 1 dzień, które uzyskają ponad 1300 pkt.;
 • IV kategoria rankingowa – turnieje trwające 1 dzień lub więcej, które uzyskają od 900 do 1299 pkt.

Kategorie rankingowe są przyznawane turniejom kobiecym (w których mogą brać wyłącznie kobiety) wedle następujących reguł :

 • SUPER – turnieje trwające co najmniej 2 dni, które uzyskają przynajmniej 1800 pkt.
 • I rankingowa– turnieje trwające co najmniej 2 dni, które uzyskają od 1000 do 1800 pkt.;
 • II rankingowa– turnieje trwające 1 dzień lub więcej, które uzyskają od 500 do 999 pkt.;
 • III rankingowa– pozostałe turnieje.

Wszystkie turnieje zaliczane do Światowego Rankingu Amatorów WAGR otrzymują kategorię SUPER.

PZG MASTERS

Od 2019 roku zasadniczo ulega zmianie formuła PZG Masters. W turnieju wezmą udział zawodnicy urodzeni przed 2001 r. (powyżej 18 lat), którzy:

 1. Zajmą miejsca 1-5 w Rankingu Sportowym w każdej kategorii wiekowej na koniec okresu rankingowego (tj. 16 września);
 2. Zajmą miejsca 1-3 w Mistrzostwach Polski HCP w każdej kategorii HCP;
 3. Zajmą miejsca 1-6 w Rankingu Amatorskim w każdej kategorii HCP na koniec okresu rankingowego (tj. 16 września).

PZG Masters  będzie rozgrywany w trzech formatach: stroke play brutto (kategorie wiekowe), stroke play netto (grupy HCP do 20.0) oraz stableford netto (grupy HCP od 20.1 do 32.0).

Punkty rankingowe uzyskane przez graczy w trakcie sezonu nie będą wpływały na końcową klasyfikację w turnieju PZG Masters. Zwycięzcy w poszczególnych klasyfikacji PZG Masters jednocześnie stają się zwycięzcami w danej kategorii rankingowej. Kategorie turniejowe nie są rozłączne (tzn. że jedna osoba może być równocześnie zwycięzcą w rankingu sportowym
i amatorskim).

Ranking AmatorskiRanking Sportowy
Dla kogo?Wszyscy członkowie PZG z aktualną kartą HCP urodzeni przed 2001 r. (osoby 18+)Wszyscy członkowie PZG z aktualną kartą HCP urodzeni przed 2001 r. (osoby 18+)
Jakie obejmuje turnieje?Turnieje rozgrywane na terenie Polski w dniach 1.04-15.09, w których weźmie udział co najmniej 10 osóbTurnieje rankingowe
KlasyfikacjaStableford NettoStroke Play Brutto
Kategorie7 kategorii HCP
1. do 8.0
2. 8.1-11.0
3. 11.1-14.0
4. 14.1-17.0
5.17.1-20.2
6.20.1-23.0
7.23.1-32.0
8 kategorii wiekowych
1. 19-30 Mężczyźni
2. 19-30 Kobiety
3. Mid Amatorzy
4. Mid Amatorki
5. Seniorzy
6. Seniorki
7. Master Seniorzy
8. Master Seniorki
InneW każdym miesiącu sezonu dodatkowo będą wyłaniani Golfiści Miesiąca w poszczególnych grupach HCP
AktualizacjaCodziennieCodziennie

Liczba uwzględnianych wyników i współczynniki algorytmu w Rankingu Amatorskim.

Grupa HCPKategorie HCPLiczba uwzględnionych wynikówWspółczynnik
10 - 9.051
28.1 - 11.050,98
311.1 - 14.050,96
414.1 - 17.050,93
517.1 - 20.050,90
620.1 - 23.040,86
723.1 - 32.030,82
832.1 - 36.0-0,77
937 - 54-0,72

Formaty w PZG Masters

FormatKategorie wiekowe
Stroke play brutto19-30 Mężczyźni
19-30 Kobiety
Stroke play bruttoMid Amatorzy
Mid Amatorki
Stroke play bruttoSeniorzy
Seniorki
Stroke play bruttoMaster Seniorzy
Master Seniorki
FormatKategorie HCP
Stroke play netto0 - 8.0
Stroke play netto8.1 - 11.0
Stroke play netto11.1 - 14.0
Stroke play netto14.1 - 17.0
Stroke play netto17.1 - 20.0
Stableford netto20.1 - 23.0
Stableford netto23.1 - 32.0