Polityka prywatnosci

Polityka prywatności aplikacji mobilnych PZGolf

1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji mobilnej PZGolf (dalej „Aplikacja”). Polski Związek Golfa z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskie 65/79; 00-697 Warszawa, NIP: 118-13-89-478 (dalej: PZG), traktuje ochronę prywatności w Internecie Użytkowników korzystających z aplikacji mobilnej PZGolf za pośrednictwem Apple AppStore i Google Play Store priorytetowo
i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona.

2. Aplikacja jest instalowana na urządzeniach mobilnych, w szczególności na telefonach komórkowych, po uprzednim pobraniu Aplikacji za pośrednictwem:
– w przypadku urządzenia mobilnego z systemem Android z Google Play Store;
– w przypadku urządzenia mobilnego z systemem iOS z Apple AppStore.

3. Korzystanie z Aplikacji wymaga posiadania urządzenia mobilnego z systemem iOS lub Android oraz połączenia urządzenia mobilnego z Internetem. Celem wykorzystania części Aplikacji (Konto Golfisty), Użytkownik musi ponadto być członkiem PZG i posiadać aktywne konto w systemie PZG Eagle 2.0, zaś uruchomienie Konta Golfisty wymaga podania loginu i hasła.

4. Korzystanie z aplikacji nie wymaga podania jakichkolwiek danych osobowych. Użytkownik loguje się do aplikacji za pośrednictwem unikalnego loginu i hasła wygenerowanego przez system PZG Eagle 2.0 i przypisanego do jego indywidualnego konta w systemie jako członka PZG.

5. Aplikacja nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji. Ewentualne przetwarzanie danych osobowych może dotyczyć wyłącznie danych podanych przez Użytkownika w systemie PZG Eagle 2.0 na etapie rejestracji konta w tym systemie (tj. imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, adres poczty elektronicznej, przynależność narodowa, przynależność klubowa, historia HCP oraz wyniki sportowe), i odbywa się to w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. PZG zapewnia odpowiednie środki techniczne
i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Administratorem Danych Osobowych jest Polski Związek Golfa z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskie 65/79; 00-697 Warszawa, NIP: 118-13-89-478. Użytkownicy podający swoje dane osobowe podczas rejestracji członkostwa w PZG i konta w systemie PZG Eagle 2.0 mają prawo do wglądu do tych danych, ich poprawiania, żądania uaktualnienia, usunięcia czy zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

7. Ponadto Aplikacja może przekazywać do systemu PZG Eagle 2.0 informacje
o nazwie urządzenia mobilnego, na którym została zainstalowana, wersję wykorzystywanego przez Użytkownika systemu operacyjnego urządzenia mobilnego, wersję aplikacji

8. W zależności od systemu operacyjnego, uprawnienia Aplikacji można odwołać poprzez zmianę ustawień systemowych w urządzeniu lub odinstalowanie Aplikacji.

9. W celu zapewnienia technicznego działania Aplikacji i zapewnienia trwałości danych, dane mogą zostać kopiowane, zwielokrotniane i przechowywane na serwerach znajdujących się w serwerowniach obsługiwanych przez podmioty trzecie, świadczące usługi przechowywania i zabezpieczania danych dla PZG.
Wszystkie dane przechowywane są na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej.

10. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności proszę nie instalować Aplikacji lub ją odinstalować. Trwałe usunięcie Aplikacji z urządzenia mobilnego jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z Aplikacji.

11. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych.

12. W przypadku naruszenia niniejszej polityki prywatności, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, dane mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości.

13. Niniejsza polityka prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Google Play Store oraz Apple Appstore. PZG nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności Google Play store oraz Apple Appstore oraz przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Google Play store oraz Apple Appstore.