Order of Merit

Kategorie

ZASADY PROWADZENIA RANKINGU KADRY NARODOWEJ (ORDER OF MERIT)

Ranking Kadry Narodowej (Order of Merit) prowadzony jest w oparciu o następujące zasady:

1) Do rankingu zalicza się średnią wyników zawodnika z rund turniejowych uzyskiwanych we współzawodnictwie sportowym z ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych w ramach:

  • Turniejów objętych rankingiem WAGR;
  • Turniejów rangi mistrzostw Polski;
  • Turniejów rangi mistrzostw regionów;
  • Turniejów z cyklu Junior Tour;
  • Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży;
  • Innych turniejów wskazanych przez trenera kadry narodowej.

2) W rankingu pod uwagę brani są wyłącznie zawodnicy, którzy rozegrali następującą liczbę rund turniejowych:

Lp.Kategoria wiekowaMinimalna liczba rund
1.Seniorzy20
2.Juniorzy20
3.Juniorzy Młodsi15

3) Wyniki kwalifikacyjne do rankingu oblicza się na podstawie wzoru: wynik stroke play brutto – (course rating pola (CR) + PAR pola + CBA).

4) Najwyższe wyniki zawodnika podlegają odrzuceniu zgodnie ze schematem wynikającym
z tabel poniżej:

Seniorzy/juniorzy
Liczba rozegranych rund20-2930-3940-4950-5960-69
Liczba odrzuconych rund23456
Juniorzy Młodsi
Liczba rozegranych rund15-1920-2425-2930-3435-39
Liczba odrzuconych rund34567

5) Aktualne wyniki rankingu publikowane są w serwisie internetowym PZG.

6) Zawodnicy powołani do kadry narodowej są zobowiązani do bieżącej aktualizacji swoich wyników poprzez Konto Golfisty w serwisie PZG w terminie 48 godzin od zakończenia turnieju rozgrywanego poza granicami Polski. (instrukcja dot. procedury dodawania wyników: TUTAJ).

7) W przypadku gdy zawodnik wycofa się z udziału w turnieju przed jego zakończeniem (bez uzasadnionych i obiektywnych przyczyn) lub nie zgłosi uzyskanego wyniku do rankingu, zostanie wobec niego zastosowana sankcja w postaci wyniku 100 uderzeń w ramach każdej nieukończonej lub niezgłoszonej rundy turniejowej do rankingu.

Liczba osób uzyskujących kwalifikację do KN

Kategoria Kadra A Kadra B
Seniorzy 6 4
Juniorzy 8 4
Juniorzy młodsi 6 4
Seniorki oraz juniorki 6 6
Juniorki młodsze 6 0