Nowe Reguły Gry w Golfa 2019

1 marca 2017 r. R&A i USGA ogłosiły modernizacji Reguł gry w golfa, które wejdą w życie w 2019 roku. Celem zmian jest ich dostosowanie do współczesnych wymogów i sposobów grania na całym świecie.

Prace nad udoskonaleniem golfowych przepisów prowadzone były od 2012 r. przez grupę ekspertów z R&A oraz USGA. Mimo weryfikacji reguł co cztery lata, jest to pierwszy od 1984 r. tak fundamentalny i kompleksowy ich przegląd.

Pełna treść informacji prasowej R&A i USGA oraz szczegóły TUTAJ.

Dokumenty:

  1. Wprowadzenie do inicjatywy w zakresie uwspółcześnienia Reguł: Cele, proponowane zmiany i proces ich wdrażania w roku 2019
  2. Objaśnienie wszystkich głównych zmian proponowanych w nowych Regułach Gry w Golfa na rok 2019

Do końca sierpnia 2017 golfiści z całego świata będą mogli zapoznać się z proponowanymi zmianami oraz przesłać swoje opinie i uwagi bezpośrednio do R&A lub USGA. Zostaną one rozpatrzone podczas ustalania ostatecznej wersji nowych reguł gry w golfa, które ukażą się w połowie 2018 roku.

Strona R&A dot. nowych reguł gry w golfa

Strona USGA dot. nowych reguł gry w golfa

Wydanie Reguł gry w golfa z 2016 obowiązuje do czasu oficjalnego wprowadzenia przez R&A i USGA nowej edycji, tj. do 1.01.2019 r.