Nagrody w zawodach

Nagrody dla golfistów amatorów – wytyczne

Reguły Statusu Amatora mają zastosowanie do wszystkich zawodów na polu golfowym, driving range’u lub symulatorze golfowym, gdzie gracz jest zmuszony do powtarzania uderzeń podobnych do tych jakie wykonywałby podczas rundy golfa. Ten przewodnik opracowany został z myślą jasnego przedstawienia reguł, jakie związane są z nagrodami.

Jest niezwykle ważne aby golfiści, organizatorzy i sponsorzy amatorskich wydarzeń golfowych byli świadomi ograniczeń dotyczących nagród. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości dotyczące danego wydarzenia golfowego, wskazane jest aby krajowy związek golfa brał udział w wyjaśnianiu wątpliwości.

Nagrody pieniężne

Golfista amator nie może grać o nagrodę pieniężną (Reguła 3-1 Statusu Amatora). Jeżeli w zawodach jest oferowana nagroda pieniężna, to wszyscy uczestnicy tych zawodów łamią reguły status amatora, a nie tylko ci golfiści, którzy otrzymują nagrody.

Golfista amator może wziąć udział w wydarzeniu golfowym, w którym oferowane są nagrody pieniężne lub ich ekwiwalent, pod warunkiem, że przed uczestnictwem w tych zawodach pisemnie zrzeknie się praw do odbioru nagrody pieniężnej.

Uwaga: nagrody w zawodach hole-in-one.

Limit nagród

Golfista amator może przyjąć nagrodę lub voucher nagrody o rynkowej wartości nie przekraczającej £500, lub równowartości w krajowej walucie (Reguła 3-2a Statusu Amatora). Krajowy związek golfa może ustanowić niższą wartość nagród jeżeli to będzie wymagane.

Limit otrzymanych nagród przez golfistę amatora obejmuje wszystkie wygrane nagrody lub vouchery nagród w jakichkolwiek zawodach, tj. nagrody główne (1 miejsce, 2 miejsce, 3 miejsce itd.), longest drive, nearest the hole, itp. lub w serii zawodów.

W foursome, four-ball lub zawodach drużynowych każdy gracz może indywidualnie przyjąć nagrodę do £500, jednakże gracze nie mogą przyjąć wspólnej nagrody przekraczającej £500.

Nagrody symboliczne

Golfista amator może przyjąć nagrodę symboliczną o dowolnej wartości (Reguła 3-2a Statusu Amatora). Nagrodą symboliczną jest trofeum (tj. puchar, medal, odznaka, itp.) wykonane ze złota, srebra, ceramiki, szkła itp, które jest trwale i w widoczny sposób wygrawerowane.

Odniesienie się do grawerunku jest o tyle istotne, aby odróżniał on trwale te nagrody od innych przedmiotów do zwykłego użytkowania, np. takich jak zegarki, torby, torby golfowe itp. Chociaż takie przedmioty mogą być wygrawerowane lub oznakowane, przyjęcie tej nagrody przekraczającej limit z reguły 3-2a będzie złamaniem tej reguły statusu amatora. Nagrody symboliczne nie mogą być metodą obchodzenia limitu nagród określonych w regułach statusu amatora.

Vouchery nagród

Voucher nagrody zamiast nagrody, jest bonem, certyfikatem nagrody, kartą prezentu lub czymś podobnym , co zostało zatwierdzone przez Komitet zawodów, w celu możliwości wybrania towarów i usług w specjalistycznym sklepie, w klubie golfowym lub w innym miejscu.

Wytyczne w sprawie wydawania i wykupu bonów nagród

Komitet organizacyjny jest szczególnie zobowiązany do dokładnego określenia celu, w jakim kupon może być użyty np. do zakupu towarów w specjalistycznym sklepie lub w sklepie ze sportowymi towarami, do wykorzystania towarów i usług w klubie golfowym lub w jakimkolwiek sklepie handlu detalicznego lub do zakupienia żywności i napojów.

Voucher może być kredytem z konta klubu golfowego do wykorzystania w barze, subskrypcji w klubie golfowym, zapłacenia wpisowego oraz zapłacenia za inne towary i usługi w klubie. Przykładowo vouchery mogą być wykorzystane na lekcje golfa, korzystanie z wózka golfowego, zakup zielonych kart i żywności oraz napojów.

Przy dokonywaniu płatności związanych z voucherem, obowiązkiem komitetu organizacyjnego jest upewnienie się, że warunki vouchera zostały spełnione, i że zostanie odkupiony przez wybór określonych towarów i/lub usług.

Jeżeli wartość vouchera, to np. £100, komitet organizacyjny może według własnego uznania, wydać dwa vouchery na £ 50, cztery vouchery na 25 funtów itp, jeżeli uzna, że będzie to łatwiejsze dla organizatora.

Golfista amator może przedstawić voucher w swoim krajowym związku golfowym lub stowarzyszeniu, w celu refundowania z vouchera wszelkich wydatków poniesionych bezpośrednio w związku z zawodami golfowymi. Zatem, z vouchera, golfista amator może mieć zrefundowane także koszty podróży, zakwaterowania, opłat wjazdowe, itp, które bezpośrednio związane są z udziałem w danym konkursie.

Nagrody za Hole-in-One

Od 1 stycznia 2020 r., R&A i USGA wprowadziły zmianę w regule 3-2b Reguł Statusu Amatora, która modyfikuje zasady otrzymywania nagród za hole-in-one.

Nowa reguła 3-2b otrzymuje następujące brzmienie: Reguła 3-2b. Nagrody za Hole-in-One

Golfista amator może przyjąć nagrodę przekraczającą limit z Reguły 3-2a, w tym nagrodę pieniężną, za hole-in-one podczas rundy golfa na polu golfowym. Ponadto golfista amator może przyjąć taką nagrodę również podczas zawodów odbywających się poza rundą golfa, w tym zawodów wielokrotnego podejścia i innych niż na polu golfowym (np. na driving range, symulatorze golfowym lub putting greenie) pod warunkiem, że długość uderzenia wynosi co najmniej 50 yardów (45 metrów).

Nagrody za Longest Drive and Nearest the Hole

Przyjęcie nagrody o wartości rynkowej przekraczającej £500 lub jej ekwiwalentu za longest drive, nearest the hole i za inne konkursy, w których parametrem są umiejętności golfowe będzie złamaniem reguł statusu amatora.

Loterie, gry hazardowe, obstawianie

Nie jest zabroniony hazard nieformalny lub zakłady pomiędzy indywidualnymi graczami lub zespołami golfistów, gdy jest to marginalne w stosunku do gry. Nie jest praktycznie możliwe dokładne zdefiniowanie nieformalnego hazardu lub zakładu, jednakże cechy towarzyszące takiemu hazardowi lub zakładom to:

  • gracze generalnie znają się nawzajem;
  • udział w hazardzie lub zakładzie jest dobrowolny i ograniczony do tych graczy;
  • jedynym źródłem wszystkich pieniędzy wygranych przez graczy są wpłaty samych graczy; oraz
  • suma zaangażowanych pieniędzy powszechnie nie jest uważana za nadmierną.

Nieformalny hazard lub zakłady są dopuszczalne pod warunkiem, że podstawowym celem jest granie w golfa dla przyjemności a nie dla korzyści finansowych.

Aby uzyskać więcej informacji o przedstawionych powyżej punktach, proszę sięgnąć do Reguł Statusu Amatora i Decyzji do Reguł Statusu Amatora na stronie PZG lub R & A.

Wprowadzono od 01.01.2012.