Kryteria powoływania do reprezentacji Polski na drużynowe zawody rangi ME seniorek i seniorów w 2021

I. Reprezentacja Polski na drużynowe zawody rangi ME seniorek i seniorów w 2021 r. składać się będzie z 6 grających zawodników (dopuszczalny jest 1 rezerwowy). Zawodniczki/zawodnicy zakwalifikowani do reprezentacji Polski muszą spełniać następujące warunki:

 • kobieta/mężczyzna amatorka/amator wg. definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Ltd,
 • obywatelstwo polskie,
 • handicap równy 9,0 lub niższy dla mężczyzn,
 • handicap równy 12,0 lub niższy dla kobiet,
 • na dzień 31 sierpnia 2021 roku ukończone 50 lat,
 • wyrażenie zgody na uczestnictwo w mistrzostwach oraz zobowiązanie pokrycia kosztów własnego pobytu (koszty wpisowego oraz opłaty turniejowej pokrywa PZG), przedłożenie aktualnego zaświadczenia lekarskiego wydanego przez właściwego lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do uprawiania golfa i uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.

II. Kapitan reprezentacji Polski na drużynowe zawody rangi ME seniorek i seniorów w 2021 r.  zostanie powołany przez Zarząd PZG spośród osób spełniających w/w warunki sportowe.

III. Do reprezentacji Polski kwalifikują się:

 1. Najlepszy polski senior/seniorka zawodów Mistrzostw Polski Match Play 2021. W przypadku zajętego miejsca ex-aequo przez kilku zawodników/zawodniczek o miejscu w reprezentacji decyduje lepszy wynik uzyskany w rundzie stroke play.
 2. Najlepszy polski senior/seniorka w zawodach Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn i Kobiet 2021. W przypadku gdy najwyżej sklasyfikowaną osobą będzie senior/seniorka, który już uzyskał kwalifikację w Mistrzostwach Polski Match Play 2021, nominacja przechodzi na kolejną osobę wg. klasyfikacji końcowej zawodów.
 3. Mistrz Polski Seniorek/Seniorów 2021 (ew. najlepszy polski zawodnik/zawodniczka zawodów Mistrzostwa Polski Seniorów 2021). W przypadku gdy najwyżej sklasyfikowaną osobą będzie senior/seniorka, który już uzyskał kwalifikację w Mistrzostwach Polski Match Play 2021 lub Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Mężczyzn i Kobiet 2021, nominacja przechodzi na kolejną osobę wg. klasyfikacji końcowej zawodów.
 4. Dwóch najwyżej sklasyfikowany zawodników/zawodniczek w klasyfikacji senior/seniorka Rankingu PZG na dzień 10 sierpnia 2021 r. z wyłączeniem reprezentantów/reprezentantek wyłonionych na podstawie pkt. 1-3.
 5. Jeden zawodnik/zawodniczka na podstawie dzikiej karty przyznanej przez Kapitana.
 6. Kapitan.
 7. W przypadku braku zgody zawodników/zawodniczek wyłonionych na podstawie pkt. 1-3 kwalifikację otrzymują kolejne osoby wg Rankingu PZG na dzień 10 sierpnia 2021 r.
 8. W przypadku gdy skompletowanie reprezentacji Polski w oparciu o pkt. 1-3 nie będzie możliwe, zawodnicy/zawodniczki zostaną zakwalifikowani na podstawie decyzji Kapitana.
 9. Rezerwowy zawodnik zostanie powołany do reprezentacji na podstawie decyzji Kapitana Reprezentacji Polski.

IV. W terminie wyznaczonym przez Europejską Federację Golfa należy przesłać ostateczny skład do EGA – organizatora drużynowych zawodów rangi ME.