Kryteria powoływania do reprezentacji Polski na drużynowe zawody rangi ME seniorek i seniorów w 2020

I. Reprezentacja Polski na drużynowe zawody rangi ME seniorek i seniorów w 2020 r. składać się będzie z 4 grających zawodników (dopuszczalny jest 1 rezerwowy). Zawodniczki/zawodnicy zakwalifikowani do reprezentacji Polski muszą spełniać następujące warunki:

 • kobieta/mężczyzna amatorka/amator wg. definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Ltd,
 • obywatelstwo polskie,
 • handicap równy 9,0 lub niższy dla mężczyzn,
 • handicap równy 12,0 lub niższy dla kobiet,
 • na dzień 3 września 2019 roku ukończone 50 lat,
 • wyrażenie zgody na uczestnictwo w mistrzostwach oraz zobowiązanie pokrycia kosztów własnego pobytu (koszty wpisowego oraz opłaty turniejowej pokrywa PZG), przedłożenie aktualnego zaświadczenia lekarskiego wydanego przez właściwego lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do uprawiania golfa i uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.

II. Kapitan reprezentacji Polski na drużynowe zawody rangi ME seniorek i seniorów w 2020 r.  zostanie powołany przez Zarząd PZG spośród osób spełniających w/w warunki sportowe.

III. Do reprezentacji Polski kwalifikują się:

 1. Najlepszy polski zawodnik/zawodniczka zawodów Mistrzostw Polski Match Play 2020. W przypadku zajętego miejsca ex-aequo przez kilku zawodników/zawodniczek o miejscu w reprezentacji decyduje lepszy wynik uzyskany w rundzie stroke play.
 2. Najlepszy polski senior/seniorka w zawodach Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn i Kobiet 2020. W przypadku gdy najwyżej sklasyfikowaną osobą będzie senior/seniorka, który już uzyskał kwalifikację w Mistrzostwach Polski Match Play 2020, nominacja przechodzi na kolejną osobę wg. klasyfikacji końcowej zawodów.
 3. Mistrz Polski Seniorek/Seniorów 2020 (ew. najlepszy polski zawodnik/zawodniczka zawodów Mistrzostwa Polski Seniorów 2020). W przypadku gdy najwyżej sklasyfikowaną osobą będzie senior/seniorka, który już uzyskał kwalifikację w Mistrzostwach Polski Match Play 2020 lub Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Mężczyzn i Kobiet 2020, nominacja przechodzi na kolejną osobę wg. klasyfikacji końcowej zawodów.
 4. Kapitan.
 5. W przypadku braku zgody zawodników/zawodniczek wyłonionych na podstawie pkt. 1-3 kwalifikację otrzymują kolejne osoby wg Rankingu PZG na dzień 22 lipca 2019 r.
 6. W przypadku gdy skompletowanie reprezentacji Polski w oparciu o pkt. 1-3 nie będzie możliwe, zawodnicy/zawodniczki zostaną zakwalifikowani na podstawie decyzji Kapitana.
 7. Rezerwowy zawodnik zostanie powołany do reprezentacji na podstawie decyzji Kapitana Reprezentacji Polski.

IV. W terminie wyznaczonym przez Europejską Federację Golfa należy przesłać ostateczny skład do EGA – organizatora drużynowych zawodów rangi ME.