Komercyjne sponsorowanie w golfie amatorskim

Polityka dotycząca jawności dla sponsorów.

Golfista amator posiadający umiejętności golfowe lub reputację nie może mieć nazwy i/lub logo sponsora na jakimkolwiek swoim sprzęcie golfowym lub ubraniu, chyba że sponsorem jest producent sprzętu lub odzieży golfowej.

Krajowe, regionalne, stanowe, powiatowe związki lub stowarzyszenia golfowe oraz kluby czasami akceptują komercyjny sponsoring międzynarodowy, międzyklubowy lub podobne ważne wydarzenia drużynowe lub indywidualne.

Poniżej opis w jakim stopniu firmy komercyjne mogą mieć zgodę na reklamowanie, zarówno na polu golfowym jak i poza nim.

1. Torby golfowe

a. Indywidualne
Nazwa komercyjnego sponsora nie może być umieszczona w jakimkolwiek miejscu na torbie golfowej (chyba, że​​ sponsorem jest producent). Torba golfowa może posiadać zarówno nazwisko gracza i/lub logo producenta – patrz decyzja 6-2/13.

b. Drużynowe
Kiedy krajowy, regionalny, wojewódzki, powiatowy lub klubowy zespół jest sponsorowany, członkowie tego zespołu mogą mieć na swoich torbach golfowych nazwę i /lub logo drużyny oraz nazwę i/lub logo zarówno sponsora i/lub producenta torby. Jednakże torba golfowa musi być normalnie dostępna w sprzedaży detalicznej i nie może posiadać zarówno nazwiska gracza i/lub logo sponsora i/lub producenta (innego niż producenta torby – patrz decyzja 6-2/13).

Uwaga : Jeżeli sponsor nie jest producentem torby, nazwa sponsora i/lub logo nie może pojawić się więcej niż jeden raz na torbie i nie może przekraczać w obwodzie 500 mm lub 20 cali .

c. Nagrody
Nazwa sponsora i/lub logo nie powinny być umieszczone na torbie golfowej prezentowanej jako nagroda w sponsorowanym wydarzeniu, chyba że sponsorem jest producent torby.

2. Bagaż przewożony przez drużyny

Poza polem golfowym, np. w podróży, nazwa i/lub logo sponsora drużyny oraz nazwa i/lub logo drużyny może być umieszczone na bagażu należącym do członka drużyny, np. na pokrowcu torby golfowej, na torbie podróżnej itp.
Taki bagaż posiadający nazwę i/lub logo sponsora może mieć nazwisko gracza napisane małymi literami wyłącznie w celach identyfikacyjnych (lub może pojawić się na etykiecie torby golfowej). Wytyczne te nie odnoszą się do indywidualnych wydarzeń (eventów) .

3. Odzież golfowa (w tym buty do golfa i nakrycia głowy)

a. Indywidualna
Odzież (w tym buty do golfa i nakrycia głowy) przekazana przez komercyjnego sponsora indywidualnym osobom, może mieć małą nazwę i/lub logo producenta odzieży i nazwę zawodów (która może lecz nie musi zawierać nazwy i/lub logo sponsora tych zawodów).

Odzież (w tym buty do golfa i nakrycia głowy ) dostarczona przez producenta tej odzieży może nosić zarówno nazwisko gracza oraz nazwę i/lub logo producenta, pod warunkiem, że nazwa lub logo sponsora (w tym sponsora wydarzenia) nie są umieszczone.
Jeżeli odzież (w tym buty golfowe lub nakrycie głowy) jest rozdawana przez sponsora osobom w zawodach, to musi być dostępna dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych graczy.

Uwaga: Nazwisko gracza nie może pojawić się więcej niż jeden raz na każdym bucie lub każdym elemencie ubioru. Nie może przekraczać w obwodzie 220 mm lub 9 cali (patrz decyzja 6-2/13).

b. Dla drużyny
Kiedy krajowy, regionalny, wojewódzki, powiatowy lub klubowy zespół jest sponsorowany, członkowie tej drużyny mogą mieć na swoich strojach nazwę i/lub logo drużyny oraz małą nazwę i/lub logo zarówno sponsora jak i producenta. Jednak odzież (w tym buty golfowe lub nakrycia głowy) muszą być normalnie dostępne w handlu detalicznym i nie mogą mieć jednocześnie nazwiska gracza i nazwy i/lub logo sponsora i/lub producenta (innego niż odzieży, butów lub nakryć głowy – patrz decyzja 6-2/13).

Uwaga: Nazwa sponsora i/lub logo nie może przekraczać w obwodzie 220 mm lub 9 cali. Każda sztuka ubrania może mieć nazwy i/lub logo wielu sponsorów, pod warunkiem, że całkowita długość w obwodzie wszystkich nazw i/lub logo nie przekroczy 220 mm lub 9 cali.

4. Parasole

Indywidualny gracz może nosić parasol z umieszczoną nazwą firmy komercyjnej, łącznie z nazwą drużyny albo sponsora imprezy albo producenta, jednak taka nazwa nie może być związana z konkretną drużyną lub osobą, np. nazwa firmy komercyjnej może pojawić się na parasolu, ale słowa „The GB i I Drużyna używa …………………………” nie mogą wystąpić. Nazwisko indywidualnego gracza nie może pojawić się na parasolu posiadającym nazwę firmy komercyjnej, chyba że dana firma jest rzeczywistym producentem parasola.

5. Kamizelki caddiego

Kamizelki caddiego posiadające nazwę i/lub logo sponsora, nie mogą być noszone przez caddiego tylko z jednej drużyny lub gracza. Nazwa sponsora i/lub logo musi być umieszczona na kamizelkach udostępnionych przez sponsora turnieju caddiem wszystkich graczy.

6. Podziękowania i publikacje

a. Wydarzenia drużynowe i indywidualne
Komercyjni sponsorzy mogą otrzymać podziękowania w prasie, w oficjalnych programach itp. Ich nazwiska lub emblematy mogą pojawić się na banerach, flagach, tee-markerach i tablicy wyników, jeżeli są zatwierdzone przez organizatora prowadzącego wydarzenie.

b. Tylko wydarzenia drużynowe
Kiedy drużynowe wydarzenie (event) jest komercyjnie sponsorowane, podziękowania dla sponsora drużyny mogą być opublikowane zgodnie z poniższymi wytycznymi:

„Dzięki hojności …………………………………… (nazwa komercyjnego sponsora) ………………………………… związek golfa/stowarzyszenie może wysyłać drużynę do ……………………………………, aby wzięła udział w ……………………………………….. (nazwa turnieju).

7. Namioty wystawowe

Sponsorzy mogą mieć namioty itp. na polu golfowym przedstawiające ich biznes.

8. Fotografie

Fotografie nie mogą być publikowane przez komercyjnych sponsorów z nazwiskami członków lub zawodników poszczególnych drużyn w celu reklamowania lub promocji, ale nie są zabronione publikacje przez normalną prasę lub inne media.

9. Gościna

Sponsorzy mogą zaoferować gościnę (tj, posiłki i napoje, ale nie pobyt) dla wszystkich zawodników na polu golfowym.

Na podstawie Statusu Amatora oraz Decyzji do Statusu Amatora
Krzysztof Góra 
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej PZG