Polish Golf Legends Golf Club

Informacje:

Dane kontaktowe:ul. Stanisława Kostki Potockiego 2G/79, 02-958 Warszawa
E-mail:max.marcinkowski@gmail.com
Zarząd: Michał Górski - prezes
Kapitan: Jan Zawadowski (jj.zawadowski@gmail.com)

Mapa: