Gdańsk Golf & Country Club

Misją klubu jest popularyzacja golfa. Nasze cele i filozofia: organizowanie działalności sportowej i rekreacyjnej, podejmowanie działań na rzecz rozwoju golfa, oraz propagowanie kultury fizycznej w społeczeństwie, a także krzewienie znajomości etykiety, zasad i przepisów gry w golfa.

Informacje:

Dane kontaktowe:Postołowo, 83-042 Ełganowo, GSM:604493946
Tel.58-683-71-00
Strona internetowa:www.gdanskgolf.pl
E-mail:andrzej.justa@me.com
Zarząd: Andrzej Justa – prezes, Jacek Liszewski oraz Tadeusz Gibała – wiceprezesi
Kapitan: Leszek Sykut
Komisja sportowa: Leszek Sykut, Tadeusz Gibała, Janusz Karczewski
Komisja HCP: Krzysztof Piskorski, Andrzej Justa, Tomasz Onichowski
Inne funkcje: Katarzyna Liszewska – skarbnik,
Rok utworzenia: 2001
Obiekt: Postołowo Golf Club Sp. z o.o.

Mapa:

Galeria: