Regulamin

Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwalił „Regulamin powoływania kadry narodowej w golfie oraz zasady i warunki reprezentowania barw narodowych w zawodach międzynarodowych”. Uchwała weszła w życie z dniem podpisania. Tracą moc dotychczasowe regulacje określające zasady powoływania kadry narodowej.

Tekst do pobrania: Regulamin.pdf