Zielona Karta PZG – HCP Klubowy

Zielona Karta z HCP Klubowym, przeznaczona jest dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe i zdały egzamin uprawniający do uzyskania ZK, a jednocześnie chciałyby uzyskać oficjalny handicap, prowadzony przez PZG, w przedziale wartości od 54 do 36,1 i zostać członkiem PZG.

Członkiem PZG można zostać wyłącznie poprzez zapisanie się do jednego z klubów golfowych – członków związku. Każdy posiadacz ZK HCP Klubowy dostaje możliwość rejestracji zmian swojego handicapu, w systemie PZG Eagle – dzięki uczestnictwu w turniejach golfowych organizowanych dla swojej grupy handicapowej, jak również przez moduł samodzielnej zmiany handicapu, z udziałem markera. Każdy z posiadaczy Zielonej Karty z HCP Klubowym ma możliwość wydruku swojego certyfikatu handicapowego potwierdzającego aktualną wartość handicapu. Zmiany w systemie są wprowadzane po zalogowaniu za pomocą nazwy użytkownika i hasła. Każdy nowy członek PZG dostaje takie unikalne parametry dostępu, po zapisaniu się do PZG za pośrednictwem klubu zarejestrowanego w związku.

Dla uniknięcia nieporozumień, informujemy, że z punktu widzenia członkostwa w PZG, nie ma różnicy pomiędzy kartą HCP PZG a ZK HCP Klubowy. Nazwa „Klubowy” informuje jedynie o tym, że jest to handicap w przedziale 54 – 36,1. Zgodnie z postanowieniami Statutu PZG, członkiem PZG może być jedynie klub golfowy, zaś jego członkowie zostają członkami PZG z pośrednictwem takiego klubu. Stąd, aby uzyskać ZK HCP Klubowy, należy przystąpić do klubu, który do PZG już należy.

Zapraszamy do uzyskania ZK HCP Klubowy wszystkich golfistów skupionych w polskich klubach golfowych, którzy z różnych przyczyn, w tym braku w przeszłości takiej karty jak ZK HCP Klubowy, nie należą do PZG, bo nie mają handicapu co najmniej 36.

Karta ZK HCP