Karta HCP PZG – licencja zawodnicza

Karta HCP jest honorowanym na całym świecie świadectwem aktualnych umiejętności golfowych i zarazem dowodem osiągnięcia przez golfistę zaawansowanego poziomu. Posiadanie Karty HCP upoważnia do udziału w turniejach dla zaawansowanych organizowanych na całym świecie.

Karta HCP PZG wydawana jest przez Polski Związek Golfa za pośrednictwem klubów golfowych należących do PZG. Warunkiem podstawowym otrzymania karty jest przynależność do wybranego przez siebie klubu należącego do PZG.

Karta HCP PZG jest przeznaczona dla osób posiadających handicap 54 lub niższy. Uprawnia do udziału w turniejach golfowych, w których wymagane jest posiadanie oficjalnego handicapu, w tym w turniejach mistrzowskich PZG oraz umożliwia grę na polach golfowych za granicą. Ważność karty HCP PZG upływa 31 marca kolejnego roku kalendarzowego. Posiadacz karty HCP jest członkiem PZG w danym sezonie golfowym.

Wysokość rocznej składki członkowskiej w 2018 roku będzie następująca:

  • junior/juniorka do lat 18 (osoby urodzone po 1999 roku) – 20 zł
  • młodzież do lat 25 (osoby urodzone w latach 1993-1999) – 40 zł
  • osoby powyżej 25 lat (osoby urodzone przed 1993 rokiem) – 150 zł