Reguły gry w golfa 2019

Sztuczne utrudnienia ruchome

Reguła 15.2

  • Piłka nieznaleziona 15.2b 
  • Uwolnienie wszędzie na polu z wyjątkiem putting greenu 15.2a 
  • Uwolnienie na putting greenie 15.2a 
  • Usuwanie sztucznego utrudnienia ruchomego 15.2a