Reguły gry w golfa 2019

Sędzia (Referee)

Osoba powołana przez Komitet do rozstrzygania spornych kwestii i stosowania reguł. 

Popatrz: Zob. Procedury Komitetu, rozdział _(wyjaśnienie obowiązków i zakresu uprawnień sędziego).