UCHWAŁA NR 3/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia założeń organizacyjno-szkoleniowych NPRJ na 2021 r.

26 maja 2021

UCHWAŁA NR 3/2021
z dnia 8 lutego 2021 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia założeń organizacyjno-szkoleniowych NPRJ na 2021 r.

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.
Zarząd PZG zatwierdził „Założenia organizacyjno-szkoleniowego NPRJ na 2021 r.”, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3 z dnia 8 lutego 2021 r.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki