Decyzja Zarządu PZG w sprawie blokady modułu turniejowego w systemie Eagle

19 kwietnia 2021

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, uprzejmie informujemy co następuje. 

Zgodnie z §9 ust 16 rozporządzenia, organizacja współzawodnictwa sportowego pozostaje zabroniona, za wyjątkiem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży organizowanego przez polski związek sportowy (§9 ust 16 pkt 1). W związku z tym, Zarząd PZG podjął decyzję o wprowadzeniu do odwołania blokady modułu turniejowego w systemie Eagle. 

Ponadto, dopuszczono uprawianie sportu na obiektach na otwartym powietrzu, przy czym w miejscu, w którym jest prowadzona działalność, może przebywać nie więcej niż 25 osób (§9 ust 16a). 

Biorąc pod uwagę rozległą powierzchnię infrastruktury golfowej, PZG stoi na stanowisku, że w rozumieniu przepisów odnośnego rozporządzenia, jeden dołek jest boiskiem golfowym (oddzielnym obiektem sportowym). Podobnie jak driving range, P&P, czy putting green. Wobec czego, na każdym z nich może przebywać jednocześnie nie więcej niż 25 osób w tym samym czasie. 

Obowiązek noszenia maseczek ochronnych przez uczestników aktywności sportowej jest zniesiony (§25 ust. 3 pkt 11). 

Hotele i pensjonaty pozostają w tym czasie zamknięte. Zgodnie z zapowiedziami zostaną otwarte najwcześniej po weekendzie majowym. 

Należy pamiętać, że w/w regulacje obowiązują od najbliższego poniedziałku do niedzieli 25 kwietnia 2021 r. (§9 ust. 16a). Po tym terminie przepisy mogą ulec zmianie. 

Pozdrawiam,

Bartłomiej Chełmecki
Sekretarz Generalny
Polski Związek Golffa