Uchwała nr 8/2020 z dnia 30 marca 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

11 stycznia 2021

Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 30 marca 2020 r.

UCHWAŁA NR 8/2020

z dnia 30 marca 2020 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyjęcia w poczet członków PZG klubu golfowego

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG przyjmuje w poczet członków PZG klub golfowy UKS Air GC Ostrów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki