Uchwała nr 56/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

11 stycznia 2021

Załącznik nr 7 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 18 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR 56/2019

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania patronatu honorowego PZG

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG przyznaje patronat honorowy PZG następującym inicjatywom wydawniczym realizowanym przez Kuźnia Golfa Pole Mokotowskie:

  1. „Zarys gry w golfa” Adama Gubatty z 1932 r. – wydanie kolekcjonerskie.
  2. „Historia golf w Polsce do 1945 r.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki