Uchwała nr 45/2020 z dnia 12 października 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyznania patronatu PZG

12 stycznia 2021

UCHWAŁA NR 45/2020

z dnia 12 października 2020 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie przyznania patronatu PZG

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG przyznaje patronat PZG Turniejowi Golfowemu o Puchar Rektora Politechniki Warszawskiej

§ 2.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki