Nowy sezon oraz nowe wysokości składek już od 1 stycznia 2021

9 grudnia 2020

Polski Związek Golfa przypomina, że na początku bieżącego roku zmianie uległy ramy czasowe sezonów golfowych w Polsce. Oznacza to, że nowy sezon rozpocznie się już 1 stycznia 2021 r. Ponadto, zgodnie z decyzją WZD PZG, od sezonu 2021 obowiązywać będą nowe wysokości składek członkowskich oraz opłat wpisowych.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami bieżący sezon zakończy się 31 grudnia 2020 r. (więcej informacji o nowych ramach czasowych sezonów: TUTAJ). Od nowego sezonu golfowego wysokości składek członkowskich (opłat za wydanie karty HCP) wynosić będą:

Rodzaj opłaty od 01.01.2021 r. Wysokość opłaty od 01.01.2021 r.
Junior/juniorka do 18 lat50 zł
Młodzież 19-26 lat100 zł
Dorośli powyżej 26 lat200 zł

Od nowego sezonu wszyscy posiadacze kart HCP zostaną objęci ubezpieczeniem OC i NNW w związku z uprawianiem golfa, w ramach umowy zawartej pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym, a Polskim Związkiem Golfa. Szczegóły ubezpieczenia zostaną wkrótce opublikowane.

Dodatkowo WZD PZG zatwierdziło wysokości opłat wpisowych (dla nowopowstałych klubów) obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. na następującym poziomie:

Rodzaj opłatyWysokość opłaty od 01.01.2021 r.
Kluby działające przy Driving Range (strzelnice golfowe) oraz bez pól2000 zł
Kluby działające przy polach 9-dołkowych2000 zł
Kluby działające przy polach 18-dołkowych lub więcej2000 zł

Więcej informacji o wysokości opłat: TUTAJ.

Fot. Shots on the Fairway