Zawiadomienie o zwołaniu Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG w dniu 28 maja 2020 r.

8 kwietnia 2020

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Polskiego Związku Golfa zwołuje Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Golfa na dzień 28 maja 2020 r. w budynku Intraco II (Oxford Tower) przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie (wejście od ul. Nowogrodzkiej) albo w przypadku utrzymania się do tego czasu stanu epidemicznego na terytorium RP i zakazu zgromadzeń – za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. O wyborze formy zgromadzenia Zarząd PZG poinformuje najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem zebrania, biorąc pod uwagę aktualną sytuację w kraju.

W załączeniu pełna treść zawiadomienia.

Zawiadomienie nr 1 – WZD PZG 2020