Decyzja w sprawie prolongaty dostępu do systemu Eagle

10 kwietnia 2020

Ze względu na bardzo trudną sytuację wywołaną epidemią  koronawirusa Covid-19, Zarząd wydłuża dotychczas wydane członkom PZG dostępy do Konta Golfisty i Aplikacji Mobilnej do dnia 31 maja 2020 r.