Uchwała nr 50/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

2 marca 2020

Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 10 grudnia 2018 r.

 

UCHWAŁA NR 50/2018

z dnia 10 grudnia 2018 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyjęcia klubu golfowego w poczet członków PZG

§ 1.

Zarząd PZG przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PZG stowarzyszenie „EduStacja” prowadzące klub golfowy pod nazwą „Pierwszy Rodzinny Klub Golfowy”.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki