Uchwała nr 49/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

2 marca 2020

Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 10 grudnia 2018 r.

 

UCHWAŁA NR 49/2018

z dnia 10 grudnia 2018 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie uchwalenia nowych zasad przyznawania patronatów honorowych PZG

§ 1.

Zarząd PZG przyjmuje nowe zasady nadawania patronatów honorowych PZG zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Załącznik nr 1 do uchwały nr 49/2018  z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 10 grudnia 2018 r.