Uchwała nr 47/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

2 marca 2020

Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 10 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR 47/2018

z dnia 10 grudnia 2018 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zmiany opłat wpisowych w Turniejach Mistrzowskich PZG

§ 1.

  1. Zarząd PZG ustala następującą wysokości opłat wpisowych na Turnieje Mistrzowskie PZG:
  1. 150 zł brutto za dzień turniejowy dla zawodników w kategoriach wiekowych powyżej 26 roku życia.
  2. 80 zł brutto za dzień turniejowy dla zawodników do 26 roku życia.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki