Uchwała nr 46/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

2 marca 2020

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 10 grudnia 2018 r.

 

UCHWAŁA NR 46/2018

z dnia 10 grudnia 2018 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyjęcia deklaracji „R&A Woman in Golf Charter”

§ 1.

Zarząd PZG przyjmuje deklarację „R&A Woman in Golf Charter”, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Załącznik nr 1 do uchwały nr 46/2018  z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 10 grudnia 2018 r.