Uchwała nr 45/2018 z dnia 22 października 2018 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

2 marca 2020

Załącznik nr 3 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 22 października 2018 r.

 

UCHWAŁA NR 45/2018

z dnia 22 października 2018 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania patronatów PZG

§ 1.

Przyznaje się odpłatny patronat PZG biografii „Tiger Woods” wydanej nakładem Wydawnictwa Bukowy Las w 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki