Uchwała nr 44/2019 z dnia 2 września 2019 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

2 marca 2020

Załącznik nr 6 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 2 września 2019 r.

 

UCHWAŁA NR 44/2019

z dnia 2 września 2019 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyjęcia klubu golfowego w poczet członków PZG

§ 1.

Zarząd PZG przyjmuje w poczet członków PZG Klub Sportowy OSKOMA  GOLF CLUB  w Trzaskowie działający SBB spółka z o.o.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki