Uchwała nr 43/2018 z dnia 22 października 2018 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

2 marca 2020

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 22 października 2018 r.

 

UCHWAŁA NR 43/2018

z dnia 22 października 2018 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie powołania składu Komisji Golfa Kobiecego

§ 1.

Na wniosek p. Bożeny Kowalczykowskiej, przewodniczącej KGK, Zarząd PZG powołuje KGK PZG w następującym składzie:

  • Bożena Kowalczykowska (Kalinowe Pola GC) – przewodnicząca
  • Agnieszka Predko-Engel (Golfstok Białystok)
  • Agnieszka Badnarczyk (Mazury G&CC)
  • Karolina Kulczykowska (Tokary GC)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki