Uchwała nr 42/2019 z dnia 2 września 2019 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

2 marca 2020

Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 2 września 2019 r.

 

UCHWAŁA NR 42/2019

z dnia 2 września 2019 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w zdjęcia blokady zmiany HCP przez członków KN

§ 1.

Zarząd PZG podjął decyzję o zdjęciu blokady zmiany HCP przez zawodników kadry narodowej. Członkowie KN będą tym samym mogli rozgrywać rundy obniżające HCP również na turniejach nie objętych rankingiem sportowym PZG. 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki