Uchwała nr 30/2019 z dnia 27 maja 2019 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

2 marca 2020

Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 27 maja 2019 r.

 

UCHWAŁA NR 30/2019

z dnia 27 maja 2019 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania dotacji projektowi wydawniczemu EDGA

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd podjął jednogłośną uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia finansowego (dotacji) w wysokości 500 Euro na projekt wydawniczy „Mulligan – tough love and second chances” realizowany we współpracy z European Disabled Golf Association.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki