Uchwała nr 16/2019 z dnia 25 marca 2019 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

2 marca 2020

Załącznik nr 6 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 25 marca 2019 r.

 

UCHWAŁA NR 16/2019

z dnia 25 marca 2019 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zatwierdzenia obsady sędziowskiej i dyrektorów turniejów w 2019 r.

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG zatwierdza obsadę sędziowskiej i dyrektorów turniejów na Turnieje Mistrzowskiej organizowane w 2019 r. Wykaz obsady stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Załącznik nr 1 do uchwały zarządu PZG nr 16/2019 z dnia 25 marca 2019 r.