Uchwała nr 1/2019 z dnia 6 lutego 2019 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

2 marca 2020

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 6 lutego 2019 r.

 

UCHWAŁA NR 1/2019

z dnia 6 lutego 2019 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie organizacji kursu instruktora rekreacji ruchowej w dyscyplinie golf

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG podjął decyzje o organizacji przez PZG kursu instruktora rekreacji ruchowej
w dyscyplinie golf w 2019 r., na zasadach opisanych w komunikacie organizacyjnym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki