Uchwała nr 48/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

2 marca 2020

Załącznik nr 3 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 10 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR 48/2018

z dnia 10 grudnia 2018 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie utworzenia Funduszu Rozwoju Systemu Eagle

§ 1.

  1. Zarząd PZG podejmuje decyzję o utworzeniu Fundusz Rozwoju Systemu Eagle.
  2. Celem funduszu jest zapewnienie środków finansowych na rozwój i utrzymanie infrastruktury informatycznej PZG oraz zapewnienie najwyższego standardu usług informatycznych świadczonych przez PZG na rzecz pól golfowych oraz organizatorów turniejów golfowych.
  3. Począwszy od 1 kwietnia 2019 r. podmioty korzystające z Modułu Turniejowego Systemu PZG Eagle ponosić będą opłaty z tytułu organizacji turnieju w Systemie Eagle w cyklach miesięcznych, zgodnie z poniższymi zasadami.
  4. Opłaty naliczane będą wyłącznie za prowadzenia turniejów w formacie Stroke Play indywidulane.
  5. Opłaty uzależnione będą od liczby zawodników uczestniczących w danym turnieju oraz liczby rozegranych rund, wg poniższej tabeli:

Liczba zawodników

1R

2R

3R

0-25

– zł – zł

– zł

26-50

50 zł

100 zł

150 zł

51-100

100 zł

200 zł

300 zł

101+

200 zł

300 zł

300 zł

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki