Powołanie Rady Trenerów PZG

6 listopada 2019

Pod koniec października powołana została Rada Trenerów Polskiego Związku Golfa. Jej przewodniczącym został Wacław Laszkiewicz, wiceprzewodniczącym Wojciech Waśniewski, a w składzie znaleźli się także Michael O’Brien, Sebastian Grudzień oraz Tomasz Wiśniewski. Prace Rady z ramienia Zarządu PZG nadzorować będzie Janusz Sikora, wiceprezes zarządu PZG do spraw sportowych. 

Rada stanowić będzie ciało opiniodawczo-doradcze Zarządu PZG w zakresie procesu szkoleniowego oraz kierunków rozwoju golfa w Polsce, reprezentującym trenerów i instruktorów działających w klubach zrzeszonych w federacji. Szczegółowe kompetencje Rady zostały określone w jej regulaminie. 

“Zależy nam na zwiększeniu zaangażowania wyróżniających się szkoleniowców w proces podejmowania decyzji dotyczących szkolenia. Programy rozwojowe PZG z każdym rokiem nabierają coraz większego tempa. Wiele wyłaniających się problemów i zagadnień staje się coraz bardziej złożonych, i wymaga udziału środowiska szkoleniowców nie tylko w roli ekspertów oraz konsultantów, ale także jako adresatów naszych programów. Konstruktywna praca na tym polu i wzajemne zrozumienie z pewnością stanie się wartością dodaną dla naszej organizacji”  – powiedział Bartłomiej Chełmecki, sekretarz generalny PZG. 

Powołanie Rady to m.in. odpowiedź na zalecenia Ministerstwa Sportu i Turystyki zawarte w „Kodeksie Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych”. Kodeks zawiera ponad 180 konkretnych wytycznych, odnoszących się do różnych obszarów tematycznych związanych z zarządzaniem związkiem sportowym.

Fot. Rafał Wielgus