Po pierwszym dniu Klubowych MP Seniorów – Tokary GC na prowadzeniu

16 sierpnia 2019